GRANTY POĽNOHOSPODÁRI
13.5.2022

Poľnohospodári môžu aktuálne získať dotácie z dvoch otvorených výziev

Podpora farmárov a potravinárov je od začiatku tohto roka pomerne často skloňovanou témou. Môže za to najmä skutočnosť, že Pôdohospodárska platobná agentúra na prelome rokov zverejnila dve veľké grantové výzvy.

V decembri to bola výzva č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Celkový indikatívny rozpočet výzvy má hodnotu 170 miliónov eur. V januári bola vyhlásená Výzva na podporu  investícií do poľnohospodárskych podnikov 52/PRV/2022 (podopaternie 4.1). O dotácie môžu poľnohospodári žiadať do konca apríla respektíve do konca mája.

Z výzvy 51/PRV budú podporené nasledujúce oblasti:

 • Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 • Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 • Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 • Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
 • Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 • Pivovarnícko – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 • Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.
 • Osobitná oblasť pre prvovýrobcov: Investície do odbytových miest (vrátane súvisiacich investícií do logistiky) a mobilných odbytových zariadení

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Oprávnenými žiadateľmi z tejto výzvy sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov). O dotáciu môžu požiadať aj fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie. Medzi oprávnené aktivity patrí napríklad výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií. Sú to však aj rôzne iné stavebné alebo technologické investície a ďalšie činnosti. Minimálna výška projektu je 10 tisíc a maximálna 2 milióny eur.

Výzva 52/PRV je zasa zameraná na:

 • investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe
 • obstaranie technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy
 • investície do nových závlahových systémov (koncových zariadení)
 • investície do zlepšenia odbytu investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie

O dotáciu môžu žiadať fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Maximálna výška oprávnených výdavkovsa v závislosti od oblasti pohybuje od 80 tisíc do 2 miliónov eur.

V prípade záujmu o viac informácií nám napíšte na ahoj@grantexpert.sk