SAMOSPRÁVY ZELENÉ DOTÁCIE
19.5.2022

Získajte dotácie na výstavbu cyklotrás z plánu obnovy

Bicykel je na prepravu do zamestnania výbornou alternatívou automobilovej alebo mestskej hromadnej dopravy. Kvalitné cyklotrasy sú nevyhnutným predpokladom, aby túto ekologickú formu dopravu využívalo čoraz viac ľudí predovšetkým v mestských a prímestských oblastiach. Dotácie na výstavbu cyklotrás z plánu obnovy tomu môžu dopomôcť.

Rozvoj cyklodopravy z novej dotácie

V rámci dotácií na podporu cyklodopravy sú kľúčovými témami – budovanie nových cyklotrás, rekonštrukcia a modernizácia starších, bezpečnosť cyklistov a budovanie ďalšej cyklistickej infraštruktúry.

V roku 2013 prijala Slovenská republika Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Jej uplatňovaním sa pracuje na dosiahnutí udržateľného rozvoja mobility prostredníctvom cyklistickej dopravy. Je dôležité povedať, že budovanie prislúchajúcej infraštruktúry sa posúva veľmi pomalým tempom. V posledných rokoch boli finančné prostriedky smerované na budovanie cyklotrás v rámci rozvoja voľnočasových aktivít a cykloturizmu. K výraznému nárastu využívania cyklistickej dopravy za účelom dochádzania za prácou však nedošlo. Cieľ vyplývajúci zo stratégie, t.j. „dosiahnuť 10% podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce“ je stále pomerne vzdialený.

Správnym krokom k zvýšeniu využívania cyklodopravy je vyhlásenie novej výzvy z plánu obnovy. Celkový rozpočet výzvy je 36 000 000 € a vyhlásená bola na konci augusta 2023.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Najdôležitejšie podmienky novej výzvy

Táto grantová výzva je zameraná na financovanie projektov týkajúcich sa vytvárania a zlepšovania cyklistickej infraštruktúry. Oprávnené aktivity výzvy zahŕňajú rôzne stavebné, montážne a inštalačné práce, ktoré sú priamo spojené s rozvojom cyklotrás a cyklistických ciest. Medzi tieto, výstavba vyhradených cyklistických pruhov, samostatných cyklistických cestičiek a spoločných chodníkov pre cyklistov a peších.

Okrem toho je dotácia určená aj na odstavné zariadenia pre bicykle, ako sú samostatné cyklostojany a cykloprístrešky pri školách, staniciach a významných zastávkach. Ďalej sa podporujú práce spojené s prípravou staveniska, trvalými konštrukciami zemného telesa, bezpečnostnými prvky a inžinierskymi konštrukciami, ako sú mosty a lávky.

Výzva tiež zahŕňa investície vyvolané samotným projektom a pridružené verejné investície, ako je osvetlenie, kanalizácia a hydrotechnické opatrenia. V neposlednom rade môžete použiť financie aj na mobiliár a doplnkovú cyklistickú infraštruktúru, vrátane moderných SMART prvkov. Súčasťou tejto výzvy je aj potrebný stavebný a autorský dozor, ako aj spracovanie dokumentácie o realizácii stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby. Tieto granty majú za cieľ podporiť rozvoj cyklistickej infraštruktúry a zlepšiť podmienky pre cyklistov v danej oblasti.

partneri pre podporu cyklodopravy