Podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Nestihli ste sa zapojiť do grantov na podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle? Využite novú šancu požiadať o dotácie určené na nákup technológií, strojov, náradia, softvéru, podporu marketingu…
Ministerstvo kultúry SR plánuje v najbližšom období vyhlásiť novú grantovú výzvu s celkovou alokáciou viac ako 31 mil. EUR. Podpora bude smerovať na projekty realizované na území celého Slovenska.

Pre koho bude grant určený?

Oprávnené budú subjekty, ktoré podnikajú v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Overte si v priloženom eBooku: Kto je oprávnený čerpať plánovaný grant pre Kultúrny a kreatívny priemysel.

Čo bude z grantu možné financovať?

Predmetom grantu je podpora obstarania hmotného a nehmotného majetku pre mikro-, malé a stredné podniky v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Výsledkom projektov musí  byť tvorba pracovných  miest v danom priemysle.

Z grantu je možné zafinacovať:

  • obstaranie hmotného a nehmotného majetku pre výrobu a inovácie (napr. nákup výrobných strojov, náradia, softvéru…)
  • výdavky na rekonštrukciu, úpravu  budov v súvislosti s nákupom nových  technológií (úpravy interiéru nevyhnutné na realizáciu projektu)
  • podpora marketingových aktivít
  • prenájom priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej),  inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra)
  • podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom  rastu mikro-, malých a stredných podnikov  a tvorby pracovných miest.

Základné vlastnosti grantu

Viac informácií o grante a tipy pre vás

1. Inšpirujte sa na vzorovom projekte remeselníka, ako môžete pripraviť váš projekt: Remeselník Rudo >>
2. TIP: Uistite sa, že je plánovaný grant pre vás vhodný a zistite čo vás čaká  pri príprave žiadosti, počas konzultácie s GrantExpertom.

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk