GRANTY
22.9.2022

Fond na podporu umenia vyhlasuje prvé výzvy na rok 2023

Fond na podporu umenia finančne podporuje rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Pravidelne vyhlasuje grantové výzvy na financovanie umenia a rôznych umeleckých aktivít v oblastiach hudby, divadla, tanca, folklóru či literatúry a ďalších. Prvé výzvy na rok 2023 sú už vyhlásené.

Podporované aktivity

Z dotácie FPU môžete podporiť rôzne aktivity, ako napríklad:

  • Tvorba, realizácia a prezentácia umeleckého diela
  • Vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  • Realizáciu kultúrnych podujatí, súťaží, festivalov či prehliadok
  • Prezentáciu slovenskej kultúry a umenia v zahraničí
  • Mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov
  • A ďalšie

Ako získať dotácie z Fondu na podporu umenia?

V prvom rade musíte mať dobrý nápad či myšlienku, ktorú môžete realizovať prostredníctvom vášho projektu. Následne je treba preštudovať  si obsahové zameranie jednotlivých programov a podprogramov, aby ste vedeli kam svoj budúci projekt zaradiť. Dôležité je pozrieť si dátumy vyhlásenia a uzavretia jednotlivých výziev, aby ste žiadosť podali včas. V prípade, že chcete svoj projekt vypracovávať samostatne, musíte sa oboznámiť so Štruktúrou podpornej činnosti a ďalšími dokumentmi fondu. Ďalším krokom je registrácia žiadateľa (len pred prvým podaním žiadosti) a príprava samotnej žiadosti.

Presný spôsob podania žiadosti nájdete na stránkach FPU. Po doručení žiadosti o dotáciu nasleduje jej kontrola v kancelárii FPU. V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, kancelária vás vyzve o doplnenie maximálne v 10-dňovej lehote. V hodnotení projektov zohráva dôležitú úlohu predovšetkým umelecký prínos, potenciál projektu, doterajšie aktivity žiadateľa v príslušnej oblasti umenia/kultúry, rozpočet projektu a kvalita realizačného plánu.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Aktuálne výzvy z FPU na rok 2023

Prvá výzva z Fondu na podporu umenia pre rok 2023 bola vyhlásená 12. septembra 2022, druhá je plánovaná na 26. septembra. Ďalšie výzvy by mali byť vyhlásené v októbri a novembri 2022 a počas januára 2023. O dotácie sa budú môcť uchádzať profesionáli v oblasti umenia, no podporená bude aj neprofesionálna umelecká tvorba. Viac informácií o aktuálnych otvorených výzvach nájdete v databáze grantov Grantexpert.