NEFINANČNÁ POMOC PODNIKATELIA
4.7.2022

Firmy môžu prosperovať aj vďaka nefinančnej pomoci

Mnoho podnikateľov sa snaží nájsť pre svoju firmu rôzne zdroje financovania alebo inej podpory. Okrem priamej finančnej pomoci pre podnikateľov v podobe dotácií a grantov existujú aj možnosti tzv. nefinančnej pomoci. Nefinančná pomoc sa týka zabehnutých firiem ale aj začínajúcich a budúcich podnikateľov.

Peniaze na preplatenie užitočných služieb

Nefinančná pomoc má najčastejšie podobu preplatenia poradenských služieb, ktoré napomáhajú žiadateľovi vyriešiť aktuálny problém, inovovať spoločnosť. Môžu byť tiež zameraná na konkrétnu oblasť poradenstva (napr. marketing, produktový manažment, legislatíva, podpora celkového fungovania firmy alebo nastavenia pri jej vzniku ). Ako vyplýva z názvu, žiadateľ nezískava žiadne finančné prostriedky. Pomoc neslúži ani na nákup vybavenia, alebo akéhokoľvek produktu, či tovaru.

Najčastejšie má podobu vystavenia poukážok (voucherov), na základe ktorých prichádza k preplateniu nákladov za poskytnuté služby. Podľa konkrétnej výzvy samozrejme existujú drobné rozdiely, avšak základný postup je vždy rovnaký. Niektoré poukážky sa vyplácajú priamo realizátorovi služby (žiadateľ neplatí za službu). Príkladom môžu byť preplatenie nákladov na marketingovú agentúru, ktorá vám dodá službu. V niektorých prípadoch musí žiadateľ službu najprv zaplatiť realizátorovi z vlastných zdrojov a náklady sa preplácajú spätne po vydokladovaní platby.

Nefinančná pomoc má viaceré výhody

Niektoré výzvy sú preplácané v plnej výške, v iných je potrebné spolufinancovanie (najčastejšie 15-25%).  Hodnota voucherov sa pohybuje zvyčajne od 3-10 tisíc EUR, v niektorých prípadoch ako špecifické inovačné poukážky sa môže hodnota vyšplhať aj na 50 tisíc EUR.

Výhodou takejto pomoci môže byť to, že ju viete získať pomerne jednoducho. Mnohé grantové schémy sú administratívne náročné, čo však v prípade nefinančnej pomoci zväčša neplatí. Jedná sa teda o administratívne jednoduché projekty a agentúry, ktoré ich zastrešujú poskytujú aj dobrú informačnú podporu.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Príklady nefinančnej pomoci

Okrem pomoci vo forme vouchera, poznáme aj iné formou nefinančnej pomoci. Sú to napríklad:

a) rôzne školenia, organizované pre podnikateľov alebo budúcich podnikateľov s cieľom podporiť ich podnikateľské zručnosti,
b) účasť na medzinárodných konferenciách, keď príslušná agentúra preplatí podnikateľovi časť nákladov súvisiacich s jeho účasťou,
c) zaradenie podnikateľa do niektorého programu inkubátora alebo akceláratora, pričom súčasťou takéhto programu je množina benefitov ako napríklad poskytnutie kancelárskych priestorov, pomoc pri rozbehnutí podnikania, školenia, konzultácie, networking s inými podnikateľmi a iné,
d) možnosť využiť špecifickú technológiu alebo pomoc pri výrobe prototypu výrobku.

Niektoré výzvy sú preplácané v plnej výške, v iných je potrebné spolufinancovanie (najčastejšie 15-25%).  Hodnota voucherov sa pohybuje zvyčajne od 3-10 tisíc EUR, v niektorých prípadoch ako špecifické inovačné poukážky sa môže hodnota vyšplhať aj na 50 tisíc EUR.

Rozdelenie nefinančnej pomoci

Základné rozdelenie nefinančnej pomoci je podľa aktuálneho statusu žiadateľa:
–        Nefinančná pomoc pre nepodnikateľov
–        Nefinančná pomoc pre startupy
–        Nefinančná pomoc pre zabehnuté firmy

Toto rozdelenie je dôležité najmä z pohľadu tém, ktoré podnikatelia riešia v rôznych fázach podnikania. Nepodnikatelia využívajú podporu na lepšie zorientovanie sa v podnikateľských témach, a slúžia najmä na prípravnú fázu podnikania a vzdelávanie. Fungujúce firmy riešia zložitejšie a komplexnejšie témy, čomu sú prispôsobené aj samotné služby (pokročilé marketingové poradenstvo, firemné stratégie, inovácie, a služby spojené s rozvojom spoločnosti). Špeciálnou kategóriou sú startupy, pre ktoré existujú samostatné výzvy, zameriavajúce sa najmä na testovanie prototypov, tvorbu podnikateľských modelov a financovanie.

O jednotlivých možnostiach nefinančnej pomoci sa dočítate v našom staršom článku. Pokiaľ máte záujem o pomoc s identifikáciou vhodnej pomoci pre vašu firmu, neváhajte sa nás obrátiť aj individuálne.

Nie ste si istý či patríte medzi MSP? Radi vám poradíme!

Informácie v tomto článku boli čerpané z Príručky pre používateľov k definícii MSP.