PROGRAM SLOVENSKO PROJEKTOVÉ RIADENIE
26.4.2024

Eurofondové projekty bude spravovať nový systém ITMS21+

V súčasnosti sú projekty financované z fondov EÚ administrované cez informačný systém ITMS2014+. Nástroj slúži žiadateľom a prijímateľom grantov na podávanie žiadostí, implementáciu a monitorovanie projektov. Už čoskoro sa ITMS2014+ zmení na nový systém ITMS21+, ktorý bude slúžiť na administráciu projektov v rámci programového obdobia 2021 – 2027.

V ITMS21+ nájdete záznamy v takmer rovnakej podobe

V máji 2024 sa chystá spustenie nového informačného systému ITMS21+, ktorý bude určený špeciálne pre implementáciu programového obdobia (PO) 2021-2027. Po uvedení ITMS21+ do prevádzky už nebude možné vytvárať alebo upravovať záznamy pre aktuálne programové obdobie v staršom systéme ITMS2014+. Ten zostane funkčný len pre účely spojené s projektmi financovanými v rámci PO 2014-2020. Presný dátum spustenia nového systému ITMS21+ by mal byť oznámený v dostatočnom predstihu.

Záznamy, ktoré boli vytvorené v ITMS2014+ na dočasné účely pre obdobie 2021-2027, budú pred spustením ITMS21+ prenesené do nového systému. Tieto migrované záznamy budú v ITMS2014+ uchované v nemennom stave, v akom boli v čase migrácie, a nebudú ďalej editovateľné. Prechod na ITMS21+ nevyžaduje od užívateľov žiadne technické zmeny. Po spustení ITMS21+ nájdu užívatelia svoje záznamy v takmer rovnakej podobe ako pred migráciou.

Grantový radar

Chcem dostávať pravidelné informácie o grantoch a dotáciách

Aktivovať radar

Pôvodné prístupy vám zostanú aj pre ITMS21+

Počas hlavného migračného procesu bude ITMS2014+ na krátky čas (pravdepodobne víkend, prípadne 1-2 pracovné dni) nedostupný.

Prístupy užívateľov, ktorí sú aktívni v ITMS2014+, budú migrované tak, aby si mohli ľahko prihlásiť aj do ITMS21+. Užívatelia následne budú môcť upraviť svoje prihlasovacie údaje v novom systéme. Ak užívateľ nesúhlasí s migráciou svojho účtu, môže tento nesúhlas vyjadriť v nastaveniach ITMS2014+ pred začiatkom migrácie.

V takom prípade bude potrebné nové schválenie účtu pre prístup do ITMS21+. Dôležité je, že informácie o aktivitách užívateľov, ktoré sú súčasťou migrovaných záznamov, budú prenesené bez ohľadu na ich súhlas, aby sa zachovala auditná stopa.

Detailnejšie informácie o migrácii a jej časovaní budú aktualizované na stránke ITMS2014+.