PROGRAM SLOVENSKO SAMOSPRÁVY
5.8.2022

Efektivita čerpania eurofondov bude závisieť od spolupráce samospráv

Z hľadiska čerpania eurofondov patrí Slovensko dlhodobo k najhorším krajinám Európskej únie. Je veľmi pravdepodobné, že časť peňazí z programového obdobia 2014 – 2020 nestihneme dočerpať a budeme ich musieť vrátiť. V novom programovom období 2021 – 2027 bude, okrem jediného operačného programu Slovensko, zásadnou zmenou aj nový spôsob čerpania fondov EÚ v regiónoch. Ten by mal zefektívniť čerpanie predovšetkým pre územnú samosprávu. Vláda totiž vyčlenila pre kraje a mestá časť peňazí, o ktorých budú môcť rozhodovať autonómne.

Peniaze z eurofondov určené pre samosprávy

V novom programovom období by mal byť v rámci regionálneho rozvoja opäť uplatňovaný integrovaný prístup. Niektoré rozhodovacie právomoci o využití financií z eurofondov budú presunuté na samosprávy. Schválený Program Slovensko dáva zo európskych štrukturálnych fondov samosprávam dve miliardy eur, o ktorých budú môcť rozhodovať samostatne. 

Na úrovni jednotlivých krajov vznikli takzvané Rady partnerstva zložené z kľúčových regionálnych aktérov. Tí spoločne tvoria Integrovanú územnú stratégiu (IÚS), čo je vlastne sedemročný investičný plán daného kraja. Integrované územné stratégie tak môžu obsahovať projekty z oblasti školstva, energetiky, dopravy, zdravotníctva, sociálnych záležitostí, či životného prostredia.

Dotačnú podporu z fondov EÚ dostanú projekty zapísané v stratégiách. Čerpanie bude predvídateľnejšie, pretože každá obec bude dopredu vedieť, či na projekt peniaze dostane. Navyše sa predpokladá, že peniaze pôjdu na projekty, ktoré územie najviac potrebuje.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Udržateľný mestský rozvoj

Časť peňazí nepôjde cez dopytové výzvy a starostovia nebudú musieť medzi sebou o ne súťažiť, ale o projektoch budú priamo rozhodovať aktéri území a regiónov. Toto je z pohľadu samospráv zrejme posun k lepšiemu. Jednotlivé územia budú mať v kompetencii dohodu medzi aktérmi a podstatne vyššiu rozhodovaciu právomoc.

Podobný systém bude uplatňovaný aj na úrovní veľkých miest s pridruženými obcami, kde hovoríme o takzvaných územiach Udržateľného mestského rozvoja (UMR). Tu budú o financiách rozhodovať Kooperačné rady.

Efektivita čerpania bude teda v novom programovom období do veľkej miery závislá od ochoty samospráv spolupracovať. Predpokladá sa, že spomenutý systém by mohol mať pozitívny vplyv na rozvoj regiónov na Slovensku.

Pozrite si aktuálne grantové výzvy