GRANTY PODNIKATELIA
16.1.2023

Zlepšite marketing a procesy vo firme vďaka príspevku 9 600 €  

Podnikatelia môžu získať príspevok do výšky 9 600 € na zlepšenie interných procesov vo firme. Cieľom pomoci môže byť audit predajní, proces cenotvorby, marketing, kybernetická bezpečnosť, softvérová vybavenosť firmy a ďalšie oblasti.

Podpora pre malé a stredné firmy

Pomoc môžu získať malé a stredné podniky vo všetkých krajoch Slovenska. Dôležitou podmienkou je, aby mala vaša firma viac ako 3 roky od založenia. Firemný audit môže takýmto spôsobom pomôcť identifikovať príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Jeho výstupom by mali byť riešenia a návrhy na zlepšenie. Audit by mal byť zameraný na existujúce činnosti vo firme, teda nie je určený na procesy, ktoré sú vo vašej firme úplne nové.

Vybrať si môžete z rôznych oblastí okrem finančných a účtovných auditov. V prípade, že žiadate o audit marketingu, musia mať rozvinuté existujúce marketingové procesy, aby mohli byť kvantifikované na mesačnej báze identifikovať.

Ako získať príspevok?

Aby ste mohli získať poukážku na úhradu auditu, bude nevyhnuté prejsť niekoľkými krokmi. Prvým krokom je riadne vyplniť žiadosť a jej prílohy. Ak bude Vaša žiadosť schválená, bude ešte potrebné vybrať konzultačnú spoločnosť, ktorá daný audit vo Vašom podniku zrealizuje. Konzultačnú firmu vyberiete prostredníctvom jednoduchého prieskumu trhu. Detailný návod toho, ako postupovať pri žiadostiach nájdete na webe Národného podnikateľského centra.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar