GRANTY Kultúra a umenie
5.2.2024

Získajte granty z Audiovizuálneho fondu v roku 2024

Audiovizuálny fond (AVF) je verejná inštitúcia, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj audiovizuálneho sektora na Slovensku. Jeho hlavným poslaním je financovať výrobu, distribúciu a propagáciu slovenských audiovizuálnych diel. To zahŕňa filmy, televízne programy, dokumentárne projekty, animácie a iné audiovizuálne produkcie. V priebehu januára bolo vyhlásených niekoľko grantových výziev, ktoré podporia rozvoj audiovizuálneho umenia v roku 2024.

Dotácie z Audiovizuálneho fondu

AVF poskytuje finančnú podporu prostredníctvom rôznych grantových programov a podporných opatrení pre tvorcov a producentov audiovizuálnych diel. Týmto spôsobom pomáha rozvíjať slovenskú filmovú a televíznu produkciu, podporuje tvorbu nových diel a prispieva k diverzifikácii slovenských médií. Fond sa tiež podieľa na rôznych iniciatívach a programoch na podporu vzdelávania a osvetovej činnosti v oblasti audiovizuálneho umenia a kultúry. Takto pomáha zvyšovať povedomie o slovenskom filmovom a televíznom priemysle nielen doma, ale aj v zahraničí.

Audiovizuálny fond na Slovensku sleduje strategický cieľ zabezpečiť dlhodobo udržateľný rozvoj filmového umenia, audiovizuálnej kultúry a priemyslu, s dôrazom na inovácie a technologický rozvoj. Jeho poslaním je aj správa finančných zdrojov transparentným, zodpovedným a hospodárnym spôsobom, pričom kladieme dôraz na efektívne využívanie verejných financií a ich odborné rozdeľovanie podľa kvalitatívnych kritérií. Zároveň sa zaväzuje k zabezpečeniu rovnosti príležitostí pre všetkých prijímateľov finančných prostriedkov a k zvyšovaniu transparentnosti a efektivity audiovizuálneho prostredia na Slovensku. Okrem finančnej podpory sa fond angažuje aj v ekologizácii filmovej produkcie a audiovizuálneho priemyslu, podporuje trvalo environmentálne udržateľný rozvoj a spolupracuje s rôznymi partnermi doma aj v zahraničí na ďalšom rozvoji slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

Grantový radar

Chcete dostávať pravidelné informácie o nových grantoch?

Mám záujem

Nové výzvy z AVF pre rok 2024

V polovici januára 2024 vyhlásil Audiovizuálny fond päť nových grantových výziev. Žiadatelia teda môžu v konkrétnych termínoch podávať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na  podporu audiovizuálnej kultúry vo týchto oblastiach: vývoj a produkcia audiovizuálnych diel, distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel, výskum, vzdelávanie, edičná činnosť či rozvoj audiovizuálnych technológií.  

Vo výzve 2/2024, ktorá je zameraná na zabezpečenie produkcie kinematografických diel v programe 1, Audiovizuálny fond pokračuje v osobitých prioritách „MINIMAL“ a „ANILAB“. Novinkou tohto roka je samostatné vyčlenenie žiadostí o podporu pre audiovizuálne diela, ktoré sú koprodukciou s čiastočným tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta. Viac informácií o jednotlivých programoch AVF nájdete nižšie.

Programy Audiovizuálneho fondu

Ďalšou možnosťou podpory kultúrneho a kreatívneho sektora je individuálna mobilita pre umelcov a kultúrnych pracovníkov. Táto grantová výzva umožňuje jednotlivcom alebo skupinám cestovať v rámci krajín zahrnutých do programu Kreatívna Európa. Vďaka tomu môžu umelci z rôznych oblastí realizovať svoje projekty s medzinárodnými partnermi.

Cieľom tejto výzvy je umožniť umelcom objavovať kultúrne dedičstvo, tvoriť v spolupráci s inými umelcami v zahraničí, vzdelávať sa a budovať profesionálne vzťahy. Výzva podporuje široké spektrum umelcov bez ohľadu na ich skúsenosti a vzdelanie a poskytuje finančnú podporu na cestovné náklady a ubytovanie.

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.