Vypracovanie žiadosti o granty (žiadosti o nenávratný finančný príspevok) od našich expertov je jednoduché:

1. Zaregistrujte sa a založte si projekt

Vitajte na portáli GrantExpert. Prvým krokom na ceste k vypracovanému projektu je voľba vhodného balíka spolupráce a registrácia na portáli. Stačí zadať pár základných informácií o vás alebo o subjekte, na ktorý chcete žiadať dotáciu a registrácia je hotová. Po prvom prihlásení na portál, budete môcť zadať svoj projekt. Systém vás navedie, aby ste pár vetami opísali projektový zámer, ktorý chcete podporiť. Na základe vami zadaných informácií sa pustíme do hľadania vhodného zdroja pre realizáciu vášho zámeru. V ďalších krokoch máte možnosť osloviť konkrétnych expertov a pomocou portálu jednoducho absolvovať celý proces prípravy projektu.

2. Objednajte službu vypracovanie projektu a oslovte expertov

Po objednaní služby Vypracovanie projektu už uvidíte vhodných expertov pre váš projektový zámer, z ktorých môžete vyberať na základe ceny za napísanie žiadosti, referencií, expertízy, hodnotenia od iných klientov. Môžete osloviť jedného, alebo aj viacerých expertov súčasne. Po oslovení sprístupníme vybraným expertom Váš profil a projektový nápad.

3. Vyberte experta a začnite s prípravou projektu pre získanie eurofondov

Po potvrdení spolupráce z oboch strán Vám vygenerujeme zmluvu. Po uzatvorení zmluvy s expertom a platby za jeho služby sa tvorba projektu začína – od úvodného stretnutia s expertom, cez prípravu návrhu projektu až po finálne odovzdanie kompletnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

4. Všetko máte pod kontrolou

Vaša platba je expertovi uvoľňovaná postupne až po akceptácií čiastkového výstupu z Vašej strany. Vaše peniaze sú v bezpečí a kedykoľvek Vám vrátime nevyčerpanú časť zálohy ak sa rozhodnete nepokračovať v príprave projektu.