Overenie základnej oprávnenosti pre získanie grantu

Ak plánujete žiadať o granty z eurofondov, plánu obnovy alebo iných zdrojov, overenie formálnych podmienok oprávnenosti vašej firmy alebo organizácie môže byť prvým dôležitým krokom.

Čo je to overenie oprávnenosti?

Pri tejto službe Grantexpert na základe verejne dostupných informácií overuje všeobecné formálne podmienky, ktoré sú rovnaké pre takmer každú grantovú výzvu. Ak ich splníte, znamená to, že vaša firma je formálne oprávnená sa do výzvy zapojiť.

Okrem formálnych podmienok oprávnenosti musíte v rámci žiadosti ešte samozrejme spĺňať aj ďalšie podmienky, ktoré vyplývajú priamo z konkrétnej grantovej výzvy. Ide napríklad o oprávnenosť miesta realizácie (vo väzbe napríklad na územie konkrétneho samosprávneho kraja), oprávnenosť aktivít či výdavkov (aké konkrétne aktivity budete financovať z projektu) a podobne.

V rámci overenia, ktoré ponúkame, vyhodnotíme základné formálne kritéria žiadateľa o granty. Čím viac týchto podmienok alebo kritérií splníte, tým lepšie je váš subjekt pripravený získať grant. Nesplnenie jednej alebo viacerých podmienok môže viesť k vylúčeniu žiadateľa z procesu hodnotenia.

Ako Grantexpert zisťuje oprávnenosť?

Grantexpert zisťuje oprávnenosť subjektu na základe vyhodnotenia dát z verejne dostupných zdrojov. Ide o voľne dostupné registre a databázy, ako napríklad: obchodný register, register daňových dlžníkov, databáza EDES, Sociálna poisťovňa a ďalšie. Celé overenie funguje veľmi jednoducho. Do systému zadáte IČO a na základe toho vám zašleme výsledok overenia oprávnenosti s percentuálnym ratingom vašej formálnej pripravenosti na čerpanie grantov.

Grantexpert zisťuje oprávnenosť subjektu na základe vyhodnotenia dát z verejne dostupných zdrojov. Ide o voľne dostupné registre a databázy, ako napríklad: obchodný register, register daňových dlžníkov, databáza EDES, Sociálna poisťovňa a ďalšie. Celé overenie funguje veľmi jednoducho. Do systému zadáte IČO a na základe toho vám zašleme výsledok overenia oprávnenosti s percentuálnym ratingom vašej formálnej pripravenosti na čerpanie grantov.

Ako si overiť oprávnenosť?

Služba overenie oprávnenosti je súčasťou všetkých balíkov predplatného, ktoré ponúkame. Po zakúpení balíka budete môcť v rámci svojho konta požiadať o overenie oprávnenosti jednoduchým kliknutím na tlačidlo. Výsledok overenia príde priamo na váš mail. Výsledok vašej pripravenosti na čerpanie grantov bude vyjadrený ako percentuálne hodnotenie. Ak spĺňate všetky formálne podmienky, váš výsledok bude 100 %. Overovač oprávnenosti vám zároveň ukáže, ktoré kritériá musíte splniť, aby bola vaša šanca získať grant čo najvyššia.