Základné podmienky pre získanie grantu

Ak plánujete žiadať o granty z eurofondov alebo iných zdrojov, vyhodnotenie Vašej pripravenosti získať grant môže byť prvým dôležitým ukazovateľom. Čím viac podmienok spĺňate, tým je vyššia Vaša šanca získať grant. Ak bol Váš výsledok 9/9 podmienok, znamená to, že pre väčšinu grantových výziev spĺňate všetky formálne kritériá.

Ďalšími kľúčovými podmienkami oprávnenosti sú oprávnenosť miesta realizácie (vo väzbe napríklad na územie konkrétneho samosprávneho kraja) a oprávnenosť aktivít či výdavkov (aké konkrétne aktivity budete financovať z projektu).

Na ceste k získaniu grantu je však dôležitý váš projekt. K tomu potrebujete mať dobrý projektový nápad – teda myšlienku, na aký účel chcete financie získať.

Celý postup zväčša vyzerá takto

1. Overenie oprávnenosti žiadateľa

Tento krok máte úspešne za sebou. Výsledok overenia vašej oprávnenosti vám ukázal, ako dobre je Vaša firma alebo organizácia pripravená z hľadiska formálnych kritérií, prípadne čo treba ešte zlepšiť.

2. Projektový nápad

Následne treba premyslieť projektový nápad, ktorý chcete podporiť z grantov alebo dotácií. V databáze grantov na portáli Grantexpert nájdete ponuku aktuálnych grantov a dotácií. Vďaka tomu zistíte aké grantové výzvy sú aktuálne vyhlásené a do ktorej z nich sa môžete so svojím projektom zapojiť. 

3. Oprávnenosť projektu

Ak máte pochybnosti, či môže Váš nápad získať podporu z aktuálnych grantov a dotácií, naši experti vám pomôžu. Radi s Vami skonzultujeme Vaše projektové nápady ale aj ďalšie otázky týkajúce sa grantov a dotácií. 

4. Vypracovanie projektovej žiadosti

Ak už máte istotu, že váš projekt je pre danú výzvu oprávneným, môžete sa pustiť do vypracovania projektovej žiadosti. Radi vám s tým pomôžeme, alebo to spravíme kompletne za vás.