Kreatívne vouchre

Grant vo forme Kreatívnych voucherov môžete získať vďaka projektu Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Vouchre je možné použiť na nákup služieb a diel vo vybraných kreatívnych odvetviach.

Kto môže získať vouchre a čo za ne dostane?

Voucher môžu získať malí a strední podnikatelia (MSP). Kreatívny voucher predstavuje priamu finančnú podporu, realizovanú preplatením časti finančných nákladov, ktoré MSP vynaloží v súvislosti s využívaním služieb, alebo s nákupom diel od realizátorov, pôsobiacich v jednom zo 4 odvetví kreatívneho priemyslu. Prostredníctvom voucherov môžu žiadatelia dostať podporu vo výške 50 % ich nákladov na služby a produkty realizátorov. Realizátori musia pôsobiť viac ako jeden rok v jednom zo 4 definovaných odvetví a musia byť zaradení v galérií realizátorov na stránke vytvor.me

Na kreatívne vouchere je počas trvania projektu do roku 2021 vyčlenených 7,5 milióna € s cieľom podporiť minimálne 1 500 mikro, malých a stredných podnikov.
Minimálna hodnota vocheru bola v doterajších výzvach stanovená na 1 000 €. V odvetviach architektúry je možné získať poukážku maximálne do 10 000 € a v ostatných odvetviach do 5 000 €.

Podporované odvetvia kreatívneho priemyslu

Architektúra

Dizajn

Reklama a marketing

Programovanie IKT

Získajte kreatívny voucher

Základom žiadosti o voucher je opis služby alebo diela a vyhodnotenie troch cenových ponúk od oslovených dodávateľov, ktoré podnikateľ prikladá k žiadosti. Pokiaľ dodávateľ s najnižšou cenovou ponukou ešte nemá zverejnený profil v Galérii realizátorov, musí si podať žiadosť o zápis do Zoznamu oprávnených realizátorov do piatich dní od predloženia žiadosti o kreatívny voucher.

Pozrite si aké výzvy na kreatívne vouchre sú momentálne otvorené:

Staňte sa realizátorom

Subjekty, ktoré chcú byť zverejnené v galérii realizátorov, si musia podať Žiadosť o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených realizátorov. Tá je otvorená už od 20. júla 2018, počas trvania celého projektu.

Základné podmienky oprávnenosti realizátora:

  • vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle platných právnych predpisov.
  • oprávnený realizátor pôsobí na trhu v jednom alebo vo viacerých z určených odvetví kreatívneho priemyslu viac ako jeden kalendárny rok pred termínom predloženia Žiadosti o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených realizátorov
  • má v OR SR, Živnostenskom registri Slovenskej republiky alebo inom obdobnom registri zapísaný predmet činnosti v súlade so zameraním podpory (táto podmienka sa nevzťahuje na osobu, ktorá je podnikateľom, ktorý sa nezapisuje do žiadneho registra – tieto subjekty budú overované individuálne

Celé znenie výzvy nájdete tu.