Ďalšie granty

Našou ambíciou je, aby sa portál rozširoval aj o ďalšie grantové programy. Kontaktujte nás, ak máte zaujímavý program, ktorý by ste rád videli na našom portáli.

Nadácia Orange

Poslaním Nadácie Orange je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. Projektové zámery realizuje vlastnými grantovými programami v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja.
Viac informácií

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky podporuje aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých školách, najlepších študentov, mladých talentovaných umelcov a dizajnérov a vytvárame atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania.
Viac informácií