Ďalšie granty

Našou ambíciou je, aby sa portál rozširoval aj o ďalšie grantové programy. Kontaktujte nás, ak máte zaujímavý program, ktorý by ste rád videli na našom portáli.

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky podporuje aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých školách, najlepších študentov, mladých talentovaných umelcov a dizajnérov a vytvárame atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania.
Viac informácií

Nadácia Orange

Poslaním Nadácie Orange je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. Projektové zámery realizuje vlastnými grantovými programami v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja.
Viac informácií

Finančný mechanizmus EHP a Nórske fondy

Celkové ciele finančných mechanizmov pre obdobie 2014 – 2021 majú prispieť k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi prispievateľskými štátmi a prijímateľskými štátmi.
Viac informácií