Tu nájdete aktuálne informácie o výzvach a dianí v grantovom svete. Sledujte naše novinky. Prinášajú vám príležitosti pre realizáciu vašich projektov.

Na podporu inteligentných inovácií v priemysle pôjde 30 mil. €

V rámci výzvy môžu firmy požiadať o príspevok na nákup dlhodobého majetku na podporu zavedenia inteligentných riešení v rámci existujúcej prevádzky.

V OP Ľudské zdroje stanovili ďalšie termíny na predkladanie žiadostí

Vzhľadom na disponibilné prostriedky sú otvorené ďalšie termíny na predkladanie žiadostí v niektorých výzvach.

Nová verzia portálu Grantexpert.sk je v prevádzke

Grantexpert.sk okrem komplexnej databázy grantových zdrojov ponúka aj celú škálu doplnkových služieb.

Pre firmy je na výskum a inovácie vyčlenených vyše 160 miliónov €

Aktuálnou novinkou je rozčlenenie grantov podľa jednotlivých sektorov

Ministerstvo kultúry opäť vyhlási granty pre kultúrny a kreatívny priemysel

V januári by malo Ministerstvo kultúry SR opäť vyhlásiť výzvy pre podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Portál GrantExpert.sk ponúka nové možnosti podpory

Nový GrantExpert.sk prináša úplne nové funkcie a služby.

Na podporu inovácií môžu firmy získať až 50 mil. €

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu inovácií v mikro-, malých a stredných podnikoch.

Neziskovky žiadajú z eurofondov vyše 30 mil. €

Mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú občianskou spoločnosťou a bojom proti korupcii, podali hneď v prvom kole žiadosti o dotácie vo výške cez 30 miliónov eur. Tri eurofondové výzvy sú zamerané na zvyšovanie participácie verejnosti na správe vecí verejných.

Výzvu na podporu kreatívneho priemyslu v BSK uzavrú

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR informovalo, že plánuje ukončiť danú výzvu.

O dotácie na záhradné kompostéry je mimoriadny záujem, výzvu uzavrú

Vyhlasovateľ výzvy na obstaranie kompostérov navýšil indikatívnu výšku finančných prostriedkov.

O eurofondy sa dá žiadať aj transparentne

Pri schvaľovaní žiadostí o prostriedky z eurofondov zohráva úlohu viacero faktorov.

Pozvánka na informačné semináre k programu Európa pre občanov

Organizácia Európsky kontaktný bod Slovensko pozýva záujemcov na informačné semináre.

Výzvy na podporu startupov a existujúcich MSP zrejme 15. augusta uzavrú

Dôvodom uzavretia je očakávané vyčerpanie vyčlenených finančných prostriedkov.

Výzvy na podporu inovácií, výskumu a vývoja majú vyhlásiť v júli

Zrušené výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja majú byť opäť vyhlásené.