GRANTY
19.1.2022

Grantexpert.sk v roku 2022 zjednoduší cestu k dotáciám

Portál Grantexpert.sk už 5 rokov prináša informácie o aktuálnych dotáciách na jednom mieste, v prehľadnej databáze. Počas tohto obdobia sa snažíme rásť a zlepšovať naše služby, aby sme potenciálnym žiadateľom dokázali pomôcť dostať sa bližšie k financovaniu projektov. Konzultujeme s vami rôzne projektové zámery či vypracovávame žiadosti o dotácie.

Úspešný rok za nami, nové výzvy pred nami

V roku 2021 naši experti skonzultovali viac ako 250 vašich nápadov. Niektoré sme dokázali spolu s vami premeniť do úspešných projektov a viaceré stále čakajú na otvorenie vhodných výziev. O nových grantových výzvach naďalej pravidelne odosielame mailové notifikácie, ktoré v súčasnosti odoberá takmer 20 000 používateľov.

Počas roka 2021 pribudlo do databázy približne 350 výziev a spolu s expertmi sme zorganizovali 30 webinárov. Obľúbenými témami boli prezentácie detailných podmienok jednotlivých výziev, ukážky konkrétnych projektov či novinky z eurofondov a Plánu obnovy.

Webináre sú momentálne skvelou alternatívou prezenčných školení. Svedčí o tom fakt, že sa ich v minulom roku zúčastnilo viac než 6 500 účastníkov. Pozvanie na webináre prijalo niekoľko zaujímavých lektorov a hostí z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí prispeli k rozšíreniu obsahu a prezentovaných tém. Hoci naďalej ponúkame aj prezenčné školenia na mieru rôznym inštitúciám či organizáciám, v tomto roku plánujeme rozšíriť webináre o nové témy.

V roku 2022 budú dotácie dostupnejšie

V roku 2022 dostane portál Grantexpert.sk novú vizuálnu podobu, ktorá bude prehľadnejšia a modernejšia. Používatelia získajú rozšírené alternatívy vyhľadávania grantov a dotácií v našej databáze. Na portáli tiež pribudnú nové možnosti, vďaka ktorým budú granty dostupnejšie a cesta k úspešným projektom jednoduchšia.

V tomto roku začnú tiež vo väčšej miere pribúdať grantové výzvy z Plánu obnovy aj z nového programového obdobia 2021 – 2027. Už teraz je možné pripraviť si projekty a zistiť, do akých oblastí bude smerovať najviac financií z eurofondov. Do databázy postupne pridávame plánované výzvy a o novinkách sa dozviete aj prostredníctvom spomenutých webinárov. Bezplatné informácie o nových výzvach získate vďaka notifikáciám, ktoré po prihlásení na portál Grantexpert automaticky dostávate do vašej mailovej schránky.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Pripravte sa na nové grantové výzvy už teraz

Pri príprave je kľúčové zadefinovať si projektové zámery vhodné na grantové financovanie či sledovať aktuálne výzvy. Budúci žiadatelia zo súkromného sektora by nemali zabudnúť na formálne a finančné podmienky, ktorých splnenie je podmienkou pre získanie dotácií. Vďaka bezplatným online nástrojom ako napríklad „Overovač oprávnenosti“ viete v priebehu niekoľkých sekúnd zistiť či spĺňate základné formálne podmienky pre získanie grantov a dotácií. Na úrovni samospráv by nemalo chýbať strategické plánovanie (sektorové stratégie, územné stratégie), definovanie projektov na financovanie či predinvestičná príprava.

Na záver by sme sa veľmi radi poďakovali všetkým klientom za spoluprácu v roku, ktorý bol pre nás všetkých veľmi ťažko predvídateľný. Sme radi, že sa nám napriek tomu opäť podarilo posunúť sa o kus vpred. Všetkým partnerom, klientom, odberateľom, čitateľom ale aj odborníkom, ktorí pacujú v oblasti grantov a dotácii prajeme úspešný rok 2022, veľa vhodných príležitostí na financovanie projektov a zrozumiteľných podmienok pre ich získanie. Šťastie praje pripraveným. Budeme sa snažiť, pomôcť vám byť správne pripravení.