PODNIKATELIA
30.11.2023

Chcete žiadať o grant? Skontrolujte si verejné dáta o vašej firme

Ak sa zamýšľate nad možnosťami grantovej podpory, prvým logickým krokom by mala byť príprava. Takáto príprava zahŕňa tvorbu kvalitného projektového zámeru, vyhľadanie vhodnej grantovej výzvy ale aj kontrolu toho, či vaša firma spĺňa všetky formálne podmienky pre získanie grantu. Dobré finančné ukazovatele firmy patria medzi časté podmienky grantových výziev, ktoré musí každý potenciálny žiadateľ spĺňať.

Všeobecné formálne podmienky pre získanie grantu

Žiadateľ o grant musí spĺňať každú podmienku, ktorú stanovuje grantová výzva. Obsahové zameranie výziev sa zväčša líši. V rámci jednej výzvy môžete z grantov financovať nákup technológie, v ďalšej môže byť oprávnenou aktivitou digitalizácia firemných procesov a v inej zasa zateplenie výrobnej haly.

Grantové výzvy majú aj všeobecné formálne podmienky, ktoré sú zväčša rovnaké. Kontroluje sa napríklad bezúhonnosť žiadateľa, nedoplatky, ale aj to, či je firma v likvidácii alebo podnikom v ťažkostiach. Podmienok je samozrejme viacero. Ak všetky spĺňate, znamená to, že vaša firma je formálne oprávnená zapojiť sa do výzvy.

Nesplnenie čo i len jednej takejto podmienky, (napr. nízky nedoplatok v zdravotnej či sociálnej poisťovni, ktorého si ani nemusíte byť vedomý) môže viesť k vyradeniu vašej žiadosti spomedzi žiadateľov. Informácie o vašej firme (napríklad dlhy a iné finančné ukazovatele) kontroluje hodnotiteľ aj prostredníctvom verejných registrov. Preto by malo byť vo vašom záujme sledovať tieto registre pred podaním žiadosti alebo počas hodnotiaceho procesu.

Data monitor

Chcete byť informovaný o zmenách vo verejných záznamoch o vašej firme?

Online informácie o vašej firme

Sledovať verejne dostupné dáta o vašej firme je vhodné aj keď sa neplánujete uchádzať o grant. V digitálnej ére je dôležité, aby si každá firma – od startupu po veľkú korporáciu – aktívne strážila svoj verejný obraz, ktorý je aj výsledkom dát zverejnených v v online priestore (napríklad v rôznych verejných registroch a zoznamoch). Negatívne informácie sa môžu šíriť bleskovou rýchlosťou a môžu mať nečakané následky pre vaše podnikanie.

Vyhľadať všetky informácie, ktoré sú o vašej firme verejne dostupné si vyžaduje množstvo času. Pomôcť vám v tom môže náš partnerský projekt Valida. Služba Data monitor za vás sleduje informácie a zmeny týkajúce sa vašej firmy.

Valida monitoruje verejne dostupné dáta o vašej firme

Valida Data monitor kontroluje údaje o firme vo viac ako 25 verejných registroch (napr. Register právnických osôb, Finančná správa, Dlhy a nedoplatky voči štátu, Úpadok alebo zánik spoločnosti, Register účtovných závierok a ďalšie verejné registre. Či už ide o zmeny v dlžobách, finančných ukazovateľoch alebo iných verejných zdrojoch, Valida Data monitor vás o nich bude informovať prostredníctvom emailovej notifikácie.

Valida Data monitor je nástrojom, ktorý za vás postráži, ako sa verejne dostupné dáta o vašej firme menia. Po aktivácii bezplatnej služby sa dozviete včas, ak o vás verejné záznamy povedia niečo, čo by mohlo znemožniť vaše šance získať grant alebo ohroziť reputáciu vašej firmy.