fbpx

Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Projektová fabrika pre sociálne podniky

Uplynulé mesiace sme pomáhali vybraným sociálnym podnikom s prípravou projektovej žiadosti pre výzvu – Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka. Tento náročný, ale zaujímavý proces nám vnukol myšlienku rozšírenia našich služieb o projektovú fabriku pre sociálne podniky. Radi by sme tak využili naše skúsenosti a pomohli tak aj ďalším registrovaným sociálnym podnikom získať financovanie na ich rozvoj.

Otvárame preto novú fabriku pre sociálne podniky! V rámci nej získajú sociálne podniky balík konzultácií, ktoré im pomôžu pripraviť dokumenty k projektovej žiadosti pre aktuálne vyhlásenú výzvu.

Balík konzultácií nepredstavuje písanie projektu na kľúč. Sociálne podniky si musia vyhradiť dostatok času pre vlastnú prácu na dokumentoch a prílohách. Podmienkou je aj práca s Excelom. Sociálne podniky však vďaka účasti v projektovej fabrike získajú odporúčania, inštrukcie a pripomienky, ktoré im pomôžu kvalitne pripraviť takmer kompletnú projektovú žiadosť, resp. podklady pre žiadosť o investičný nástroj.

V rámci balíku konzultácií získate:

WEBINÁR: záznam z webinára bude poskytnutý všetkým účastníkom projektovej fabriky
INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA: rozsah individuálnej konzultácie sa skladá z pripomienkovania dokumentov a online konzultácie k odporúčaniam a pripomienkam. Termín konzultácií bude prispôsobený klientom.

Kedy?

 • Projektová fabrika odštartuje v pondelok 9. augusta 2021
 • Konzultácie budú prebiehať v auguste a septembri 2021.*

Za koľko?

 • Cena za účasť na projektovej fabrike v rozsahu 18 hodín je 749 eur.
 • Kapacita prvej projektovej fabriky je obmedzená pre maximálne 6 sociálnych podnikov.

Nezáväzná registrácia

Vybrané sociálne podniky, ktoré získajú účasť na projektovej fabrike, budeme kontaktovať individuálne. V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte Ľubomíra Billého na lubomir.billy@centire.com alebo na 0903 415 872.

*Centire s.r.o. si vyhradzuje právo výberu účastníkov fabriky na základe oprávnenosti žiadateľa, relevantnosti a potenciálu projektového zámeru.  Centire s.r.o. negarantuje zúčastneným sociálnym podnikom schválenie finančného nástroja zo strany finančnej inštitúcie ani schválenie nenávratnej zložky v rámci investičnej pomoci. 


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Výber aktuálnych grantov pre mestá a obce

Tradičný bezplatný webinár bude tento raz venovaný podpore samospráv. Vo štvrtok, 29. júla sa bližšie pozrieme na aktuálne grantové výzvy pre mestá a obce. Detailne sa pozrieme na dotáciu, v rámci ktorej môžu samosprávy modernizovať a rekonštruovať verejné budovy. Povieme si viac o podpore opatrovateľskej služby a predstavíme si grant na zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve. Okrem toho si tiež pripomenieme výzvu podporujúcu moderné technológie, ktorej alokácia bola v uplynulom období zásadne navýšená.

Témy webinára:
 • Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
 • Podpora opatrovateľskej služby
 • Výzva na Moderné technológie
 • Zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve
Kedy a kde?
 • vo štvrtok 29. 7. 2021
 • 10:00 – 11:00
 • podujatie sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie ZOOM
Za koľko?
 • webinár je ZDARMA

Pripojiť sa

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou v čase koronakrízy

Niet pochýb, že súčasná koronakríza má výrazný dopad aj na samosprávy. Tie musia naďalej plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí napríklad obstarávanie zákaziek. Pri mestách a obciach ide väčšinou o zákazky s nízkou hodnotou. Práve takéto zákazky budú predmetom webinára, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 18. 6. 2020. Počas webinára si navyše prakticky ukážeme dištančné otváranie ponúk a povieme si viac o najčastejších problémoch zákaziek s nízkou hodnotou.

Na webinári sa dozviete:

 • Ako zabezpečiť obstaranie zákazky s nízkou hodnotou (nielen) v čase koronakrízy
 • Viac o dištančnom otváraní ponúk
 • Aké sú najčastejšie problémy zákaziek s nízkou hodnotou

Disktujúcimi budú:

 • JUDr. Juraj Tkáč – pôsobí ako konzultant a expert na verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. Je spoluautorom čerstvej príručky Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi. V rámci svojej publikačnej činnosti je tiež spoluautorom alebo autorom mnohých ďalších publikácií týkajúcich sa práva a verejného obstarávania.
 • PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. – odborník v oblasti verejného obstarávania, expert zadávania zákaziek realizovaných podľa zmluvných pravidiel FIDIC. Je tvorcom a prevádzkovateľom informačného systému na elektronickú komunikáciu podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní ELENA

Kedy a kde?

 • vo štvrtok 18. júna 2020
 • od 10:00 do 11:00 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE (najneskôr 24 hodín pred začiatkom webinára dostanete na mail všetky potrebné inštrukcie)

Za koľko?

 • webinár bude ZDARMA

Webinár pre poľnohospodárov: Ako vypracovať žiadosť o dotáciu

Poľnohospodárstvo a jeho rozvoj je stále aktuálna téma. Malí a mladí poľnohospodári sa momentálne môžu uchádzať o granty z dvoch otvorených výziev. Z oboch výziev možno financovať rôzne aktivity a podporené budú podniky a farmári z celého Slovenska. Celková alokácia výziev je spolu takmer 18 miliónov eur. Každý uchádzač môže v závislosti od konkrétnej výzvy získať grant vo výške 15 000 € – 50 000 €. Na tomto webinári sa zameriame na praktické otázky podávania žiadostí. Povieme si viac o podnikateľskom pláne a prejdeme si detaily, ktoré môžu záujemcom o dotácie zvýšiť šancu uspieť.

Pre koho je webinár určený:

 • malý poľnohospodársky podnik
 • fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v poľnohospodárskej  prvovýrobe
 • mladí poľnohospodári

Na webinári sa dozviete:

 • ako správne vypracovať žiadosť o dotáciu
 • na čo si dať pri vašom projekte pozor
 • viac o podnikateľskom pláne
 • ďalšie dôležité info

Kedy a kde?

 • vo štvrtok 28. mája 2020
 • od 10:00 do 11:30 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE

Za koľko?

 • cena: 20 € 9,99 € s DPH

Webinár: Rozvoj podnikania a cestovného ruchu v Prešovskom a Banskobystrickom kraji

Zaujíma vás podpora mikro, malých a stredných podnikov v Prešovskom a Banskobystrickom kraji? Ste na správnom mieste.

V druhej polovici februára 2020 boli, v rámci OP Výskum a Inovácie, vyhlásené dve výzvy na podporu mikro, malých a stredných podnikov. Celkový objem financií vyčlenených na tieto výzvy tvorí dokopy až 15 miliónov eur. Cieľom výziev je podporiť rozvoj podnikania a cestovného ruchu v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Podporené môžu byť projekty realizované v okresoch Snina, Humenné, Medzilaborce, Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár a Revúca. V rámci webináru si do detailu rozoberieme obe výzvy – pre PSK a BBSK. Prejdeme všetky dôležité informácie, aby sme maximalizovali vašu šancu získať dotácie.

Pre koho je webinár určený:

 • podnikatelia
 • mikro, malé a stredné podniky

Na webinári sa dozviete:

 • kto je oprávneným žiadateľom
 • koľko financií viete získať
 • aké sú oprávnené aktivity a na čo si dať pozor
 • ďalšie dôležité info

Kedy a kde?

 • vo štvrtok 21. mája 2020
 • od 10:00 do 11:30 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE

Za koľko?

 • cena: 9,99 € s DPH

Webinár: Možnosti financovania podnikateľských aktivít z eurofondov

V súvislosti s aktuálnou „koronakrízou“ sa výrazne skomplikovala ekonomická situácia viacerých malých a stredných podnikov. Okrem štátnych príspevkov majú však podnikatelia v roku 2020 k dispozícii niekoľko zaujímavých možností ako financovať svoje rozvojové aktivity z eurofondov. Práve týmto možnostiam sa budeme detailnejšie venovať počas webinára.

Pre koho je webinár určený:

 • malé a stredné podniky

Na webinári sa dozviete viac o výzvach:

 • Podpora inteligentných inovácií v priemysle
 • Transformácia uhoľného regiónu horná Nitra (okresy Prievidza a Partizánske)
 • Spolupráce MSP a stredných odborných škôl (vybrané okresy Prešovského kraja)
 • Rozvoj cestovného ruchu  vo vybraných okresoch Prešovského a Banskobystrického kraja
 • Zvyšovanie energetickej efektívnosti

Kedy a kde?

 • vo štvrtok 30. apríla 2020
 • od 10:00 do 11:30 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE

Za koľko?

 • pre prvých 30 účastníkov je cena webináru: 4,99 € s DPH
 • po tom je cena webináru: 9,99 € s DPH

Webinár: Stabilizácia firmy v čase krízy

Súčasná situácia firiem je jedinečná – nevznikla chybným rozhodnutím majiteľa, ani tlakom zákazníkov a ani agresivitou konkurencie. Nie je to problém konkrétnej firmy alebo sektora. Každá spoločnosť dnes rieši, ako prekonať obdobie zastavenia ekonomiky a nepredvídateľného ďalšieho vývoja a postupne nastupujúcich záchranných balíkov vládnych opatrení. Firmám sa prepadli tržby, zostali fixné náklady a čaká nás neistá budúcnosť…

Veľa firiem v tomto období skončí, a nie je to hanba alebo chyba či niekoho neschopnosť. Aj korektne ukončiť podnikanie je dobrá cesta. Pre mnohé firmy je to však obdobie, ktoré môžu reálne prekonať. Musia však zabrať a dobre premyslieť svoje nové fungovanie. Či už dočasné krízové, alebo aj to pokrízové. Pravdepodobne už nič nebude tak, ako predtým.

V tomto období ponúkame podnikateľom praktickú pomoc – naši kolegovia momentálne už tretí týždeň riadia krízovú zmenu firmy so 120 zamestnancami, s výpadkom tržieb na úrovni 50 %. Radi sa s vami podelíme o praktické skúsenosti ako reálne vyviesť firmu z najväčších hrozieb a vymýšľať jej nové nastavenie. Ako sa dá pomôcť majiteľovi pri hľadaní ťažkých rozhodnutí – a ako v tom nemusí zostať sám. Pozrieme sa bližšie na skúsenosti z riešenia konkrétnych problémov v „infikovaných“ firmách.

V rámci webináru si rozoberieme odpovede na nasledujúce otázky:

 • Ako v tejto situácii rýchlo prenastaviť firmu tak, aby prežila a bola pripravená sa v čase po koronakríze opäť rozvíjať?
 • Ako premyslieť možné scenáre vývoja, aké kritériá zvažovať pri rozhodovaní?
 • Ako stabilizovať finančné toky?
 • Ako modelovať personálne náklady?
 • Ako prakticky využiť opatrenia vlády na zníženie dopadov krízy?

Kedy a kde?

 • v utorok 7. apríla 2020
 • od 10:00 do 12:00
 • webinár sa koná online (do mailu vám zašleme odkaz s URL)

Za koľko?

 • pre prvých 30 registrácií je účasť ZDARMA
 • PROMO účastnícky poplatok do pondelka 16:00 (6. 4. 2020): 29 € s DPH
 • účastnícky poplatok: 49 € s DPH

Projektová fabrika pre mladých a malých poľnohospodárov

Príďte si napísať svoj projekt a získajte financie s našou pomocou!

Počas predošlého kola Projektovej fabriky sa nám podarilo pomôcť 7 z 12 žiadateľov k úspešnému získaniu dotácií v celkovej sume takmer 930 000 €. Preto sme sa rozhodli otvoriť brány Projektovej fabriky opäť – tentoraz pre mladých a malých poľnohospodárov.

Koncom februára 2020 boli v rámci Programu rozvoja vidieka vyhlásené dve výzvy na podporu podnikateľskej činnosti a rozvoja poľnohospodárskych podnikov. Jedna bola zameraná na malých poľnohospodárov a druhá na mladých poľnohospodárov. Z oboch výziev možno financovať rôzne aktivity a podporené budú podniky z celého Slovenska. Celková alokácia výziev je spolu takmer 18 miliónov eur. Každý uchádzač môže v závislosti od konkrétnej výzvy získať grant vo výške 15 000 € – 50 000 €.

ZÁZNAM Z WEBINÁROV o výzvach si môžte pozrieť TU.

Portál Grantexpert.sk organizuje k týmto výzvam intenzívny mentoringový program pre tých, ktorí si chcú svoj projekt podať sami. Je to ideálna príležitosť vypracovať si vlastnú projektovú žiadosť s odborným poradenstvom skúsených expertov našej spoločnosti. Na rozdiel od bežných školení, dostávajú účastníci programu individuálnu spätnú väzbu na svoj projekt počas viacerých stretnutí. Po úspešnom zvládnutí programu odchádzajú s hotovou grantovou žiadosťou.

Ak máš záujem napísať si vlastný projekt a ocenil by si pritom rady grantových expertov, program Projektová fabrika je ako stvorený pre teba. Okrem možnosti získať grant dostaneš skúsenosti a zručnosti, ktoré dokážeš využiť aj v budúcnosti pri písaní ďalších projektov.

Štart Projektovej fabriky je naplánovaný na máj 2020. Celkový harmonogram workshopov a konzultácii bude ešte upresnený.

Pre koho je fabrika určená?

 • pre tých, ktorí prijali priame platby
 • pre tých, ktorí majú registrované zvieratá alebo poľnohospodárke plodiny

Ako to funguje?

 • napíš nám cez formulár nižšie do ktorej výzvy sa chceš zapojiť
 • stručne popíš na čo chceš získať financie
 • my posúdime oprávnenosť nápadu a žiadateľa
 • po overení oprávnenosti projektu ti zašleme návrh zmluvy na podpis
 • zaplatíš poplatok za účasť v Projektovej fabrike (zvyšok peňazí zaplatíš len ak získaš dotáciu)
 • naši mentori ti následne ukážu cestu k samostatnému vypracovaniu kvalitnej žiadosti
 • tvoje kroky budú kontrolovať tak, aby si čo najviac zvýšil šance získať podporu

Čo si z Fabriky odnesieš?

 • hotový biznis plán
 • pripravený rozpočet
 • hotovú projektovú žiadosť
 • všeobecné know-how ako postupovať pri žiadaní grantu alebo dotácie
 • množstvo skúseností využiteľných aj do budúcnosti

Koľko to stojí?

 • cena za zapojenie do Projektovej Fabriky je 285 € s DPH
 • v cene sú zahrnuté: 3 skupinové workshopy + 2 individuálne konzultácie
 • po úspešnom získaní grantu zaplatíš 3% zo získanej podpory

Ako sa prihlásiť?

 • stačí vyplniť formulár a zaslať nezáväznú registráciu

  Nezáväzná registrácia do Projektovej Fabriky

  Oboznámil som sa a súhlasím s obchodnými podmienkami

  Vaše osobné údaje (potrebné pre realizáciu služby) sú u nás v bezpečí a budeme (Grantexpert s. r. o.) ich spracovávať na základe vášho súhlasu podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu alebo odkliknutím odhlasovacieho odkazu v doručenom e-maile).

  GranTalks: Top dotácie na rok 2020 – podnikatelia

  V najbližšom období pre vás pripravujeme sériu podujatí GranTalks, kde vám predstavíme najzaujímavejšie dotačné zdroje pre rok 2020.

  V poradí druhé tohtoročné GranTalks, čiže rozhovory o grantoch sa budú niesť v duchu výziev určených pre podnikateľov a rozvoj firiem. Pôjde najmä o témy podpory inteligentných inovácií v priemysle či využitie nových nápadov v hospodárstve. Aktuálne aj plánované výzvy na tento rok vám priblíži lektor, ktorý má s projektmi bohaté praktické skúsenosti. Na podujatí získate všetky potrebné informácie o výzvach, v jazyku akým bežne komunikujeme pri káve a nie v „hatmatilke“ úradných dokumentov.

  Zhrňme si, čo všetko sa dozviete:

  • na aké projekty môžete žiadať financie z najzaujímavejších výziev určených pre podnikateľov v roku 2020
  • kto môže získať financie na podporu inovatívnych riešení v priemysle, nových nápadov v hospodárstve a iných podnikateľských činností
  • podmienky grantových výziev vysvetlené v jednoduchej reči bez zbytočne zložitej terminológie
  • praktické rady od človeka, ktorý má dlhoročné skúsenosti s národnými aj medzinárodnými projektmi

   

  Chceli by ste si pozrieť webináre v našom archíve?

  Mám záujem

   

   

   

  Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk