Ako funguje Grant AI?

Grant AI je prvý grantový asistent na Slovensku, ktorý využíva umelú inteligenciu pri tvorbe projektových nápadov, vyhľadávaní grantov či spracovaní žiadostí o grant.

Projektové nápady

Umelá inteligencia vám pomôže vytvoriť projektový nápad na základe stručných informácií od vás alebo na základe konkrétneho grantu, ktorý si vyberiete.

Vyhľadávanie grantov

Na základe informácií o vašej organizácii a vašich projektových nápadoch sa Grant AI pokúsi priradiť vhodný grant ku konkrétnemu nápadu.

Vypracovanie žiadosti o grant

Ak ste úspešne našli grantovú výzvu, do ktorej sa môžete zapojiť, Grant AI vám pomôže vypracovať texty grantovej žiadosti na základe konkrétneho formulára žiadosti.

.