Ako funguje Grant AI?

Grant AI je prvý grantový asistent na Slovensku, ktorý využíva umelú inteligenciu pri tvorbe projektových nápadov, vyhľadávaní grantov či spracovaní žiadostí o grant.

Projektové nápady

Umelá inteligencia vám pomôže vytvoriť projektový nápad na základe stručných informácií od vás alebo na základe konkrétneho grantu, ktorý si vyberiete.

Vyhľadávanie grantov

Na základe informácií o vašej organizácii a vašich projektových nápadoch sa Grant AI pokúsi priradiť vhodný grant ku konkrétnemu nápadu.

Napísanie žiadosti o grant

Grant AI vám pomôže vypracovať texty grantovej žiadosti, na základe formulára, ktorý obsahuje konkrétna grantová výzva.

1. Predstavte vašu organizáciu

Na začiatku práce s Grant AI je potrebné vyplniť informácie o vašej firme, obci alebo organizácii. Tento krok je kľúčový, pretože umožňuje asistentovi lepšie pochopiť kontext toho, v akej oblasti pôsobíte. Na základe vašich informácií vám môže Grant AI napríklad odporučiť čo najrelevantnejšie grantové príležitosti pre vás a vytvoriť čo najlepší projektový zámer. V prvom kroku vypĺňate základné informácie, popis, stručnú históriu vašej organizácie, hlavné činnosti alebo predchádzajúce úspechy. K jednému profilu môžete pridať viac organizácií, čo umožňuje flexibilnú a efektívnu správu rôznych projektov pod jednou strechou. Pri vypĺňaní informácií o vašej organizácii nezabudnite zadať oblasti v ktorých pôsobíte alebo projkety, ktoré ste realizovali v minulosti.


2. Vytvorte projektové nápady s pomocou AI

Druhým krokom je generovanie a správa vašich projektových nápadov. Grant AI vám pomôže zadefinovať nápad v štruktúre logicko-plánovacej matice LOGFRAME, ktorá slúži ako základ pre efektívnu tvorbu vašich projektov. Tento proces môže vzniknúť automaticky, na základe grantovej výzvy, ktorá vás zaujme, alebo z vášho vlastného kreatívneho impulzu. V prípade, že máte konkrétnu potrebu, inšpiráciu alebo nápad, stačí poskytnúť základné informácie a Grant AI za vás vytvorí komplexný projektový zámer. Takto spracovaný projektový zámer bude obsahovať základný popis projektu, identifikáciu, problému alebo potreby, ktoré projekt rieši. Súčasťou vygenerovaného projektového zámeru budú aj ciele, cieľové skupiny, očakávané výsledky či návrh rozpočtu a aktivít. Ak konkrétny nápad nemáte, vyberte si grant, ktorý vás zaujal. Na základe toho vám Grant AI vygeneruje nápad a následne aj prepracovanejší zámer, ktorým sa môžete inšpirovať.


3. Vyhľadajte vhodný grant pre vás

Na základe informácií o vašich zámeroch alebo nápadoch vám umelá inteligencia pomôže identifikovať potenciálny grant, ktorý by ste mohli získať. Vašou úlohou je následne prečítať si text výzvy a všetky podmienky, aby ste sa uistili, že je grant pre vás vhodný. Ak spĺňate všetky formálne aj obsahové podmienky, umelá inteligencia vám pomôže vytvoriť projektovú žiadosť pre konkrétny grant. Nezabudnite, že všetky aktivity vášho projektu musia byť v súlade s aktivitami, ktoré podporuje daná grantová výzva.


4. Vytvorte grantovú žiadosť s pomocou AI

Ak ste si s pomocou Grant AI vytvorili projektový zámer a našli vhodný grant pre daný zámer, môžete sa pustiť do tvorby projektovej žiadosti. Nevyhnutným predpokladom je detailne prečítaná grantová výzva. Musíte si preštudovať povinnú dokumentáciu grantu, prílohy a najmä identifikovať formulár žiadosti. Grant AI vám pomôže automaticky generovať text odpovedí na jednotlivé časti formulára, pričom zohľadní podmienky výzvy, váš projektový nápad ako aj popis vašej organizácie.
 
Zadajte postupne jednotlivé otázky alebo polia formulára žiadosti do rozhrania Grant AI. Asistent vám následne automaticky vygeneruje text odpovedí. Po vyplnení textových polí žiadosti je dobré daný text prečítať a v prípade potreby doplniť. Po vygenerovaní všetkých polí si viete žiadosť uložiť alebo exportovať vo formáte pdf. Tento proces značne zjednodušuje prípravu žiadostí, zlepšuje kvalitu a relevantnosť, čím výrazne zvyšuje vaše šance na úspech. Po sfinalizovaní a kontrole textov ste pripravený podať reálnu žiadosť o grant. Pri väčšine grantových programov sa žiadosti podávajú cez online systém daného programu. Presné inštrukcie nájdete v samotnej grantovej výzve.

Grantový asistent vám pomôže nielen s tvorbou projektových nápadov a vypĺňaním projektových žiadostí ale stane sa vašou internou databázou projektových nápadov a grantových možností.