Vypracovanie projektu

Vypracovanie projektu pre eurofondy (žiadosti o nenávratný finančný príspevok) od našich expertov je jednoduchá:

Zaregistrujte sa

Zaregistrujte sa ako klient a začnite využívať výhody portálu Grant Expert v plnej miere.

Stať sa klientom

Zistite viac o možnostiach grantov nielen z eurofondov

Skúste si rovno nájsť grant, a získajte tak rýchlo základný prehľad o možnostiach financovania vašich projektov.

Nástroj na vyhľadávanie dotácií a eurofondov

Zadajte projektový zámer a získajte spätnú väzbu na priradenie projektu k vhodnému grantu

Po zadaní vášho projektového zámeru pre vás naši experti overia, či ste správne priradili projektový zámer k vhodnému grantovému programu a doplnia prípadné ďalšie možnosti pre financovanie vášho projektu.

Vyberte si grantovú výzvu

Na základe zadaných grantových zdrojov vás upozorníme v okamihu, kedy bude plánovaná alebo vyhlásená grantová výzva, ktorá je vhodná pre váš projekt. Vy si vyberiete výzvu, o ktorú máte záujem, ktorú chcete využiť a začnete tak s vypracovaním projektu.

Aktuálne výzvy

Oslovte expertov a začnite s prípravou projektu pre získanie eurofondov

Systém vám ponúkne vhodných expertov pre váš projektový zámer, z ktorých môžete vyberať na základe ceny za napísanie žiadosti, referencií, expertízy, hodnotenia od iných klientov. Po uzatvorení zmluvy s expertom a platby za jeho služby sa tvorba projektu začína - od úvodného stretnutia s expertom, cez prípravu návrhu projektu až po finálne odovzdanie kompletnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok.