Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
28.7.2022
Čas
10:00 – 11:00

Webinár: Júlový výber grantov s GrantExpertom

Už vo štvrtok 28. júla 2022 vám počas tradičného bezplatného webinára predstavíme niekoľko aktuálnych výziev. Financie z nich môžu čerpať mestá a obce, VÚC, príspevkové a rozpočtové organizácie či neziskovky a podnikatelia.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Jednou z dôležitých súčastí plánu obnovy je dotácia na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, ktorá bude otvorená až do roku 2024. Vyhlásená bola tento mesiac a viac vám o nej porozprávame na tomto webinári. Ďalšou z výziev bude – Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov. Cieľom výzvy je dostupnými a kvalitnými službami paliatívnej starostlivosti zabezpečiť terminálne chorým pacientom dôstojné prežitie posledných mesiacov života v domácom prostredí.

Priestor na webinári, vo štvrtok (28. 7.) dostane aj grantová podpora znevýhodnených skupín. Spolu s kolegami vám priblížime, kto sa môže uchádzať o dotácie a predstavíme vám aj podmienky či aktivity, na ktoré môžete získať financie.

Hlavné témy

1) Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov (2022-2024)
2) Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (2022)
3) Podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a aktivity na predchádzanie sociálneho vylúčenia (2022)

Lektor

Tamás SzőkeTamás sa grantom a dotáciám venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre