Webinár extra: Cesta úspešného projektu

Ako by mal vyzerať úspešný projekt? Táto otázka trápi väčšinu potenciálnych žiadateľov o granty a dotácie. Nezáleží pri tom, či sa do toho chcete pustiť sami alebo s pomocou.

Jedna univerzálna rada, bohužiaľ, neexistuje. To, čo vám môže výrazne pomôcť, sú príklady dobrej praxe a skúsenosti expertov, ktorí sami pripravili viacero úspešných projektov a aj ich následne zrealizovali. Vieme čo fungovalo pri predošlých projektoch a podobné princípy sa dajú uplatniť aj pri tých budúcich.

Ako grantoví experti sme sa rozhodli o tieto skúsenosti podeliť s vami a pripravili sme sériu webinárov. Počas webinárov vám predstavíme vždy jeden konkrétny projekt, ktorý získal grant a bol úspešne implementovaný.

Ukážeme vám proces získania grantu od A po Z

Pozrieme sa na detaily prípravy projektovej žiadosti vrátane rozpočtu a projektového plánu. Prezradíme, ako dlho trval proces schvaľovania a zazmluvnenia. Predstavíme hlavné výzvy a zmeny, s ktorými sme sa stretli počas realizácie. Zodpovieme na všetko, čo vás zaujíma.

Máte tiež jedinečnú príležitosť získať dokumenty k projektu, ktorý získal grant a bol úspešne zrealizovaný. Podelíme sa s vami napríklad o rozpočet projektu, projektovú žiadosť, zápis z projektových stretnutí či záverečnú správu projektu.

Čo získate?

 • praktické know-how
 • uvidíte projekt – od myšlienky až po realizáciu
 • informácie o príprave projektovej žiadosti
 • všetko o rozpočte a schvaľovaní projektu
 • zistíte čo všetko obnáša následná realizácia projektu
 • dostanete materiály a dokumenty, využiteľné aj do budúcnosti
 • príklady dobrej praxe

Pre koho sú webináre určené?

 • pre laickú verejnosť z verejného, súkromného aj neziskového sektora
 • zamestnancov samospráv, škôl, DSS, prípadne iných vzdelávacích a sociálnych zariadení
 • projektových manažérov v súkromnej aj štátnej sfére
 • podnikateľov
 • zamestnancov neziskových organizácií
 • umelcov a kreatívcov
 • pre každého, kto sa chce dozvedieť praktické skúsenosti z prípravy úspešných projektov

Vyberte si projekt, ktorý vás zaujíma:

Portál Grantexpert.sk vznikol ako odpoveď na súčasné trendy digitalizácie v rôznych oblastiach spoločenského a hospodárskeho života. Prvotnou myšlienkou materskej spoločnosti Centire s.r.o. bolo preniesť „offline“ grantové poradenstvo do „online“ prostredia inovatívnou formou. V súčasnosti ponúka Grantexpert.sk najkomplexnejšie informácie o grantoch, dotáciách a eurofondoch spolu s denne aktualizovanou databázou grantových výziev. Portál tiež spája preverených expertov na granty so záujemcami, prináša grantové tipy, zaujímavé webináre a konzultačnú podporu. Realizáciou projektu sa vytvorili podmienky pre ďalší rozvoj portálu, tvorbu a poskytovanie nových služieb a kvalitnejšieho obsahu. Celkový rozpočet projektu bol 81 463,68 eur. Projekt si predstavíme od počiatočnej myšlienky až po obdobie udržateľnosti projektu.

Termín: 13. 5. (10:00 – 12:00)
Cena: 99 € 69 € s DPH

Objednať

Cieľom 1-ročného vzdelávacieho projektu Manažment financovania samospráv bolo prispieť k rozvoju riadiacich kapacít samospráv v oblasti finančného manažmentu a podpore partnerstiev v prihraničnom regióne Slovensko – Maďarsko. Projektové partnerstvo tvorili neziskové organizácie a profesijné asociácie. Rozpočet projektu bol viac než 319 000 eur. Projekt bol realizovaný v rámci cezhraničného programu Slovensko – Maďarsko. Projekt bol špecifický aj viacerými zmenami, z ktorých najvýznamnejšou bola zmena hlavného partnera. Počas webinára si projekt predstavíme od A po Z.

Termín: 10. 6. (10:00 – 12:00)
Cena: 99 € 69 € s DPH

Objednať

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk