Aktuálne výzvy

Aktuálne grantové výzvy na predkladanie projektov financovaných z eurofondov v programovom období 2014 – 2020, nájdete v tejto sekcii. Pre lepšiu orientáciu vám odporúčame si najprv aktuálne výzvy vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory, o ktorú máte záujem.

Podpora konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v BSK


Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07
Podpora kreatívneho priemyslu v rámci BSK.
Podporované oblasti: Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji.
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Výzva otvorená
Od 28. 04. 2017 Do vyčerpania
financií

Prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú


Kód výzvy:  IROP-PO2-SC211-2017-17
Z grantu je možné financovať vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti, investície do materiálno-technického vybavenia takýchto zariadení, ako aj opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Podporované oblasti: Rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 22. 05. 2017 Do vyčerpania
financií

Fond malých projektov - Interreg SR-ČR


Kód výzvy:  INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01
Grant je určený na zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a podporu právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.
Podporované oblasti: kultúrne a prírodné dedičstvo, cezhraničná spolupráca
Oprávnené územie: Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 17. 05. 2017 Do 15. 06. 2017

Tvorba lepšej verejnej politiky - rozvinutejší región SR


Kód výzvy:  OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3
Monitoring aktivít verejných inštitúcií, analýza cieľov verejných politík a obsahu realizovaných verejných politík, analýza obsahov regulačných rámcov
Podporované oblasti: Zamedzenie korupcie a podporu transparentnosti vo verejnom sektore.
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Výzva otvorená
Od 12. 05. 2017 Do vyčerpania
financií

Občianska informovanosť a participácia - rozvinutejší región SR


Kód výzvy:  OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6
Zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach účasti občanov na príprave verejných politík a stratégií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
Podporované oblasti: Zapojenie občanov do verejných rozhodnutí a diskusií a vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám.
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Výzva otvorená
Od 12. 05. 2017 Do vyčerpania
financií

Tvorba lepšej verejnej politiky - menej rozvinutejší región SR


Kód výzvy:  OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2
Monitoring aktivít verejných inštitúcií, analýza cieľov verejných politík a obsahu realizovaných verejných politík, analýza obsahov regulačných rámcov.
Podporované oblasti: Monitoring aktivít verejných inštitúcií, analýza cieľov verejných politík a obsahu realizovaných verejných politík, analýza obsahov regulačných rámcov
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 12. 05. 2017 Do vyčerpania
financií

Občianska informovanosť a participácia - celé územie SR


Kód výzvy:  OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4
Zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach účasti občanov na príprave verejných politík a stratégií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
Podporované oblasti: Zapojenie občanov do verejných rozhodnutí a diskusií a vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 12. 05. 2017 Do vyčerpania
financií

Tvorba lepšej verejnej politiky - celé územie SR


Kód výzvy:  OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1
Monitoring aktivít verejných inštitúcií, analýza cieľov verejných politík a obsahu realizovaných verejných politík, analýza obsahov regulačných rámcov
Podporované oblasti: Zamedzenie korupcie a podporu transparentnosti vo verejnom sektore.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 12. 05. 2017 Do vyčerpania
financií

Občianska informovanosť a participácia - menej rozvinutý región SR


Kód výzvy:  OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5
Zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach účasti občanov na príprave verejných politík a stratégií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
Podporované oblasti: Zapojenie občanov do verejných rozhodnutí a diskusií a vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 12. 05. 2017 Do vyčerpania
financií

Dunajský nadnárodný program - 2. výzva


Kód výzvy:  DNP 2/2017
Pomocou prostriedkov v tejto výzve je možné financovať aktivity v troch špecifických cieľoch Dunajského nadnárodného programu
Podporované oblasti: podnikové a sociálne inovácie, ekologický manažment
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 09. 05. 2017 Do 06. 06. 2017

Stránky