Viac peňazí na inteligentné inovácie

Výzva na podporu Inteligentných inovácii v priemysle sa teší veľkému záujmu žiadateľov. Ministerstvo hospodárstva sa, ako riadiaci orgán Operačného programu Výskum a inovácie rozhodlo, zvýšiť alokáciu z pôvodných 35 000 000  eur na 100 000 000 eur.

V rámci výzvy môžu firmy požiadať o príspevok na nákup dlhodobého majetku na podporu zavedenia inteligentných riešení v rámci existujúcej prevádzky. Financie môžete investovať  do zariadení určených na digitalizáciu a automatizáciu výrobného procesu, systému riadenia životného cyklu výrobku, do zavedenia exponenciálnych technológií a rozšírenej reality a mnoho iného. Žiadateľ o grant môže realizovať aj opatrenia súvisiace so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti.

Nepremeškajte svoju šancu a inovujte svoju priemyselnú výrobu.

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk