V OP Ľudské zdroje stanovili ďalšie termíny na predkladanie žiadostí

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako poskytovateľ pomoci v Operačnom programe Ľudské zdroje informovala, že vzhľadom na disponibilné prostriedky stanovila ďalšie termíny na predkladanie žiadostí v niektorých otvorených výzvach.

Ide najmä o výzvy v špecifickom cieli: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Vo výzvach:

bude možné žiadať o nenávratný finančný príspevok aj v ďalšom termíne a to do 31. mája 2018.

Vo výzve Vzdelávanie zamestnancov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím je stanovený termín na uzavretie 4. kola na podávanie výziev na 30. apríla 2018.

Pre úplnosť ešte uvádzame plánované vyhlásenie výziev z tohto operačného programu:

 

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk