Tréningový program o zelenom verejnom obstarávaní

Zelené obstarávanie sa stáva nielen z dôvodu energetickej krízy aktuálnou témou. Všetci o ňom hovoria, ale nájsť niekoho, kto Vám nielen tento pojem predstaví, ale ukáže Vám ako skutočne nastaviť zákazku na zeleno znie skoro ako rozprávka. Pre účastníkov je tréningový program zadarmo + účastníci obdržia certifikát o absolvovaní tréningu.

Kto je organizátorom?

Spoločnosť creatio  eu, s.r.o.  v spolupráci s ICLEI European Secretariat GmbH (ICLEI – Local Governments for Sustainability) Vás pozýva stať sa súčasťou projektu  Európskej komisie. Cieľom tohto projektu je zabezpečenie tréningového programu  pre vybraných účastníkov. Všetky náklady súvisiace s kurzom (školenie, školiace materiály, občerstvenie a certifikát) hradí Európska komisia.

Lektori:

JUDR. Juraj Tkáč PhD.

JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková, PhD

Požiadavky na účastníkov:

 1. Vzdelávacie aktivity budú určené najmä pracovníkom verejného obstarávania a odborníkom, ktorí nemajú žiadne alebo len malé skúsenosti so zeleným verejným obstarávaním;
 2. Najmenej 70 % účastníkov by malo mať vo svojej organizácii priamu zodpovednosť za obstarávanie a v nasledujúcich mesiacoch po školení sa budú podieľať na príprave verejnej súťaže;
 3. Účastníci predchádzajúceho školiaceho programu nebudú pozvaní ako účastníci, ale môžu byť pozvaní ako rečníci, aby sa podelili o svoje skúsenosti;
 4. Každý účastník bude vyzvaný, aby priniesol relevantné materiály z existujúcich tendrov podpísaných ich verejným obstarávateľom, ako sú napríklad výberové kritériá, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a doložky o plnení zmluvy. Tieto materiály sa budú analyzovať, aby sa vyhodnotilo, kde a ako by sa mohli integrovať environmentálne aspekty, a to aj vzhľadom na náklady;

Čo sa naučíte?

V rámci jednotlivých školení sa naučíte 6 základných a 4 voliteľné moduly v oblasti zeleného verejného obstarávania.

Základné moduly:

 1. Zelené verejné obstarávanie – úvod
 2. Strategické aspekty zeleného verejného obstarávania
 3. Právne aspekty zeleného verejného obstarávania
 4. Posúdenie potrieb
 5. Zelené verejné obstarávanie a cirkulárna ekonomika
 6. Angažovanosť na trhu

Voliteľné moduly:

 1. Čistiace prostriedky a služby
 2. Počítače, monitory, tablety a smartfóny
 3. Stravovanie, cateringové služby a automaty
 4. Nábytok
 5. Zobrazovacie zariadenia, spotrebný materiál a tlačové služby
 6. Návrh, výstavba a správa kancelárskych budov
 7. Farby, laky a dopravné značky
 8. Projektovanie, výstavba a údržba ciest
 9. Osvetlenie ciest a semafory
 10. Cestná preprava
 11. Textilné výrobky a služby

V rámci voliteľných modulov budú predstavené aj príklady z praxe vrátane poskytnutia matematických vzorcov na optimálne  nastavenie zelených kritérií.

Počet účastníkov: max. 25 osôb

Ak máte záujem zapojiť sa do tohto projektu, vyplňte prihlasovací formulár TU.

Kontakt: tkac@creatioeu.sk