Praktické informácie na úvod

Ak ste nováčikom vo svete on-line vzdelávania, tu je niekoľko informácií, ktoré vám pomôžu začať. V prípade, že ste sa už zúčastnili iného on-line vzdelávania, informácie uvedené nižšie vám pomôžu zorientovať sa v štruktúre tohto kurzu.

Štruktúra kurzu

Tento kurz je rozdelený na lekcie a témy. Každá lekcia obsahuje 1 alebo viac tém, ktoré pokrývajú vzdelávací obsah pre danú lekciu. Lekcia je vymedzením tematickej oblasti a témy obsahujú učebné materiály, ktoré potrebujete na zvládnutie danej témy. Na navigáciu medzi témami použite navigačnú lištu v hornej časti lekcie, alebo môžete použiť šípky doľava a doprava.

nejaký prinstrceen

Témy obsahujú zväčša video obsah, ktorého textový prepis nájdete pod samotným videom. Po otvorení témy sa automaticky spustí prehrávanie videa a po jeho dopozeraní sa téma automaticky označí ako hotová. Niektoré témy obsahujú externý obsah, ktorý sa po kliknutí na odkaz otvorí v novej karte prehliadača. Absolvovanie týchto tém je potrebné manuálne ukončiť stlačením tlačidla „Ukončiť tému“. Jednotlivé témy by ste mali absolvovať v poradí, ako sú vám ponúknuté našim e-Learningovým systémom. V prípade že obsah niektorej témy je vám známy, môžete danú tému preskočiť, dopozeranie videí nie je podmienkou pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu.

Lekcia po lekcii

Lekcia 1 – Pojmológia nenávratného financovania

Prvá lekcia je o úvode do problematiky. Dozviete sa čo sú to granty, dotácie a eurofondy a aký je medzi nimi rozdiel. Vysvetlíme vám význam pojmov ako program, výzva, projekt, aktivita a mnoho iných najčastejšie používaných pojmov v grantovom svete. Naučíme vás kde hľadať vysvetlivky, ako čítať výzvy a príručky, aby to pre vás nebola španielska dedina.

Lekcia 2 – Možnosti nenávratného financovania

V rámci druhej lekcie sa dozviete aké grantové programy existujú, čo je z nich možné financovať a kde hľadať informácie o ich obsahu. Správna identifikácia grantového zdroja je jednou zo základných predpokladov úspešnosti snáh o získanie nenávratného financovania.

Lekcia 3 – Podmienky nenávratného financovania

Na to, aby ste mohli získať grant musíte spĺňať rôzne podmienky – právne, finančné, územné, obsahové a iné. V rámci tretej lekcie vás naučíme identifikovať a správne interpretovať podmienky oprávnenosti vo výzvach.

Lekcia 4 – Mechanizmus nenávratného financovania

V závere kurzu sa dozviete ako prebieha proces hodnotenia a výberu projektov, aké predpisy upravujú prideľovanie zdrojov, aké pravidlá upravujú realizáciu projektov a ako dlho to celé trvá.

Harmonogram a klasifikácia

Kurz je dostupný s flexibilným harmonogramom, čo znamená, že absolvovanie jednotlivých lekcií, tém a kvízov nie je viazané na pevné termíny. Na absolvovanie celého kurzu máte mesiac od jeho zakúpenia, a do tohto termínu by ste mali zvládnuť všetky jeho obsahové časti pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu.

Vaše nové vedomosti si môžete overiť absolvovaním kvízov na konci každej lekcie a záverečného testu na konci kurzu. Absolvovanie kvízov a testu je podmienkou pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu. Pre úspešné zvládnutie kurzu musíte získať aspoň 70% bodov vo všetkých kvízoch aj na záverečnom teste. Kvízy a test môžete opakovať maximálne 3 krát.

Kvíz # Podiel na konečnom hodnotení Minimálna požadovaná úspešnosť
1. lekcia 15% 70%
2. lekcia 15% 70%
3. lekcia 15% 70%
4. lekcia 15% 70%
Záverečný test 40% 70%