LogFrame – Intervenčná logika

LogFrame - Intervenčná logika [ld_video] Ako sme si už predstavili, logická matica je tabuľka – 4x4, so 16 políčkami. Začíname ju vypĺňať prvým stĺpcom, a to prvou časťou – hlavným cieľom. Hlavný cieľ vysvetľuje, prečo je projekt dôležitý pre spoločnosť, a to s ohľadom na dlhodobé prínosy koncovým prijímateľom a širšie benefity iným skupinám. Hlavný cieľ pomáha [...]

Matica logického rámca (LogFrame)

Matica logického rámca (LogFrame) [ld_video] Metodika logického rámca je užitočný nástroj, ktorý vám pomôže nielen pri plánovaní ale aj pri implementácii projektu. Umožňuje navrhnúť a usporiadať základné charakteristiky projektu vo vzájomných súvislostiach. Výhodou logickej matice je jej praktickosť, nakoľko stručne, prehľadne a zrozumiteľne opisuje projekt v jednej tabuľke. Logická matica je jednoduchá tabuľka – 4x4,  so 16timi oknami. [...]

Cyklus projektového riadenia

Cyklus projektového riadenia [ld_video] Cyklus projektového riadenia Každý projekt je z dôvodu riadenia rozdelený do niekoľkých častí. Tieto časti sa odborne nazývajú skupiny procesov riadenia projektu a spoločne tvoria cyklus riadenia projektu. V každom projekte sa pravidelne opakujú tieto procesy procesov: · spúšťanie · plánovanie · uskutočňovanie · kontrolovanie · ukončovanie Teraz si predstavím fázu Spúšťania projektu. Spúšťanie [...]

Projekt, program a portfólio

Projekt, program a portfólio [ld_video] V tejto časti si predstavíme, aký je rozdiel medzi projektom, programom a portfóliom. Projekt je sériou jedinečných, komplexných a prepojených aktivít, ktoré majú spoločný cieľ alebo účel a musia byť uskutočnené v určitom konkrétnom čase, v rámci rozpočtu a podľa špecifikácie. Projekt je teda dočasná aktivita zameraná na tvorbu alebo vývoj, špecifického [...]