O Centire

Spoločnosť Centire už 20 rokov poskytuje poradenské služby na Slovensku. Zameriavame sa na regionálny rozvoj, podporu podnikania a spoločenské inovácie.

Naše grantové poradenstvo je založené na dôkladnej sektorovej znalosti, ktorú úspešne kombinujeme so znalosťou pravidiel a postupov pre čerpanie finančných prostriedkov z dostupných grantových a dotačných zdrojov.

Chceme efektívnejšie zdieľať naše skúsenosti, preto sme vytvorili portál Grant Expert - elektronické poradenstvo.

Portál vás na začiatok zorientuje, ako získať eurofondy a ktoré granty môžete využiť pre váš projektový zámer. Následne si môžete zadať váš projektový zámer, nastaviť notifikácie k plánovaným výzvam a nájsť vhodného experta, ktorý pre vás grantovú žiadosť pripraví. A to všetko on-line.

Ak plánujete komplexný projekt, alebo mate záujem o osobne poradenstvo – radi vám poradíme osobne. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Odbornosť je základ, ale zanietenie posúva vpred.

 

Tamás Szőke

Ako strojca myšlienky a spoluzakladateľ portálu GrantExpert sa Tamás venuje tak trochu všetkému - od vymýšľania nových služieb a funkcionalít cez výber expertov až po osobné konzultácie s klientmi. Je realista, a verí tomu že eurofondy na slovensku sa dajú zreformovať iba prostredníctvom výrazných inovácií zo súkromného sektora. Je presvedčený, že projekt GrantExpert je práve tým riešením, ktoré zjednoduší prácu grantovej komunity a bude slúžiť ako katalyzátor pre zlepšenie trhového prostredia v grantovom poradenstve.

 

Maroš Janovič

Maroš je súčasťou tímu grantového poradenstva, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z projektového manažmentu. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty zamerané na občiansku infraštruktúru a vybavenosť, životné prostredie, kultúru, elektronizáciu služieb pre územné samosprávy a inovatívne technológie pre malé a stredné podniky. Jeho individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta priniesol výborné výsledky v získavaní podpory zo štrukturálnych fondov.

 

Lenka Chovancová Ťupeková

Lenka už takmer desať rokov pomáha podnikateľom nastaviť pre biznis tie správne ciele a získať tých správnych investorov. Je certifikovaným projektovým manažérom podľa IPMA štandardov. Pre vaše projekty vyhodnotí investičné zámery a projektové riziká. Vypracuje atraktívne biznis plány a pripraví finančné analýzy pre vaše projekty financované z fondov EÚ alebo iných externých zdrojov. Lenka je dynamický človek, za každých okolností ochotný vyvinúť maximálne úsilie k dosiahnutiu vašich cieľov. Pozitívnym myslením vytvára perfektne fungujúce pracovné prostredie.

Miroslava Šrobárová

Mirka pôsobí v spoločnosti Centire v tíme grantového poradenstva. Problematike štrukturálnych fondov sa venuje viac ako 11 rokov. Zameriava sa predovšetkým na zabezpečovanie riadenia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. Počas svojej kariéry zrealizovala veľké množstvo investičných a neinvestičných projektov pre klientov tak z verejnej, ako aj zo súkromnej oblasti. Jej hlavnou prioritou je, aby sa na ňu mohli klienti vždy s dôverou obrátiť pri riešení problémov.

Jana Zaujecová

Jana je marketingovou manažérkou portálu GrantExpert.sk. Stará sa o marketingové a komunikačné kampane a stále vylepšuje user experience návštevníkov portálu. Na prácu v oblasti marketingu a PR sa pripravovala na Masarykovej univerzite v Brne, na Wirschaftsuniverzität vo Viedni a na Donauniversität v Kremse. Jana už 9 rokov pripravuje a realizuje efektívne kampane pre malých a stredných podnikateľov so zanietením sebe vlastným :)

Viliam Záhumenský

Viliam je editor a analytik portálu GrantExpert.sk. Stará sa o dopyty klientov, podieľa sa na tvorbe obsahu portálu, spoluorganizuje školenia a sleduje informácie zo sveta grantov. Na prácu v oblasti grantov ho pripravilo štúdium regionálneho rozvoja na Univerzite Komenského, kde sa v rámci pracovnej skupiny spolupodieľal na tvorbe strategického dokumentu pre samosprávu. Záujem o dianie v regiónoch ho priviedol až k projektu GrantExpert, ku ktorému sa pripojil mesiac po jeho spustení. Okrem toho plánuje cestovateľské dobrodružstvá alebo rozširuje svoj prehľad v geografii.

Prečo spolupracovať s Centire?

Pracujeme so zanietením

Každý projekt je pre nás novou výzvou, do ktorej vkladáme svoje srdce. Žijeme s vami a hľadáme riešenia, ktoré prekonajú vaše očakávania.

Podporíme vás pri rozvoji

Ukážeme vám nové smery pre rozvoj organizácie, poskytneme vám správne informácie pre rozhodovanie, aby ste sa vydali najlepším smerom.

Zhmotňujeme nápady

Vďaka našim skúsenostiam a inovatívnosti vieme oživiť vaše nápady.

Sme vytrvalí

Naše riešenia prinášajú klientom reálne výsledky, a preto vás podporujeme pri ich aplikácii do praxe.

Môžete nám dôverovať

Môžete sa na nás spoľahnúť, že splníme, na čom sme sa dohodli.

Uplatňujeme princíp "Value for money"

Ponúkame Vám reálnu pridanú hodnotu za prijateľnú cenu.