Kontakt

Naša adresa

Centire FM, s.r.o.

Záhradnícka 72

821 08 Bratislava

IČO: 47454890, DIČ: 2023906786

Obchodný register Okr. súd BA I, odd. Sro, vl. č. 93256/B (zo dňa 17. 10. 2013)

Inšpektorát SOI pre BSK, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

Kontaktujte nás

grantexpert@centire.com

Facebook

Twitter

+421-2-5010 9880