Prečo využiť portál Grant Expert?

Grant expert vám zdarma prináša

  • notifikácie o aktuálnych výzvach
  • posúdenie oprávnenosti Vášho projektového zámeru
  • detailné vyhľadávanie v rámci dotačných programov
  • výber vhodného experta na základe jeho skúseností a referencií
  • dodania služby s garanciou postupného uvoľňovania finančných prostriedkov
Stať sa klientom

Ako funguje Grant Expert

Som záujemca o granty

Zaregistrujte sa

Zaregistrujte sa a začnite využívať výhody portálu.

Zvoľte si službu

Zvoľte si typ služby. A zadajte váš projektový zámer.

Vyberte si experta

Pre zadaný projektový zámer si môžete vybrať z preverených expertov na základe ich referencií.

Uzatvorte zmluvu

Uzatvoríte zmluvu s expertom a zaplatíte za službu na bezpečný účet. Z neho sa bude postupne uvoľňovať expertovi odmena.

Realizujte projekt a ohodnoťte experta

Počas realizácie projektu komunikujete s expertom, pripomienkujete jeho výstupy a na záver hodnotíte dodanú službu.

Stať sa klientom

Som Grant Expert

Zaregistrujte sa

Zaregistrujte sa a začnite využívať výhody portálu.

Predstavte sa klientom

Vyplňte kompletný profil experta a prejdite úvodným pohovorom.

Získajte zákazku

Pribežne budete dostávať dopyty od klientov. S vybranými klientmi uzatvoríte zmluvu.

Realizujte projekt a získávajte odmenu

Realizujte projekty a získavajte priebežne vyplatenú odmenu za vaše služby.

Ohodnoťte portál a klienta

Na záver ohodnoťte vašu skúsenosť s portálom a klientom.

Stať sa expertom