S čím Vám vieme poradiť?

Monitorovanie výsledkov realizácie projektu zo strany Poskytovateľa finančného príspevku pokračuje aj niekoľko rokov po ukončení projektu (v prípade malých a stredných podnikov sú to 3 roky). Výstupy projektu môžu byť kontrolované zo strany Poskytovateľa a sú súčasťou následných monitorovacích správ (NMS) odovzdávaných v pravidelných intervaloch, čo vyplýva z podmienok Zmluvy o nenávratný finančný príspevok (Zmluvy o NFP).

Máte kopu otázok, na ktoré potrebujete erudované odpovede od skúsených odborníkov z oblasti realizácie projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov? Využite grantové poradenstvo formou prípravy následnej monitorovacej správy priamo s našimi GrantExpertmi.
V rámci uvedenej služby Vám poskytneme:

  • Zoznam príloh a podkladov k vypracovaniu a odovzdaniu NMS
  • Po poskytnutí údajov od klienta vypracovanie draftu NMS v systéme ITMS2014+
  • Prípadne zapracovanie pripomienok
  • Vypracovanie finálnej verzie NMS v systéme ITMS2014+

Ako to celé prebieha?

Po objednaní a zaplatení služby Vás budeme kontaktovať a zistíme Vaše potreby a dohodneme presný postup spracovania NMS. Následne v závislosti od Vašej požiadavky pre Vás vyberieme najvhodnejšieho konzultanta, ktorý Vás v dohodnutom čase bude telefonicky /alebo inou vhodnou formou/ kontaktovať a zodpovie všetky Vaše otázky. V prípade záujmu sa s Vami vieme aj osobne stretnúť v našich priestoroch na Záhradníckej 72 v Bratislave.

Koľko stojí uvedená služba?

  • Cena za vypracovanie následnej monitorovacej správy je 250,- EUR.
  • Pre objednanie prípravy následnej monitorovacej správy vyplňte objednávkový formulár a expert vás bude obratom kontaktovať.
Oboznámil som sa a súhlasím s obchodnými podmienkami

Vaše osobné údaje (potrebné pre realizáciu služby) sú u nás v bezpečí a budeme (Grantexpert s. r. o.) ich spracovávať na základe vášho súhlasu podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu alebo odkliknutím odhlasovacieho odkazu v doručenom e-maile).

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov spoločnosťou Grantexpert s. r. o. na účely ich poskytnutia spoločnosti Centire s.r.o., ktorá poskytnuté osobné údaje ďalej spracúva za účelom zasielania následných monitorovacích správ

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov spoločnosťou Grantexpert s. r. o. na účely profilovania (automatizované spracúvanie osobných údajov spočívajúce v ich použití na hodnotenie určených osobných aspektov) a následného zasielania individualizovaných obchodných oznámení Grantexpert s. r. o. v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.