S čím Vám vieme poradiť?

Monitorovanie výsledkov realizácie projektu zo strany Poskytovateľa finančného príspevku pokračuje aj niekoľko rokov po ukončení projektu (v prípade malých a stredných podnikov sú to 3 roky). Výstupy projektu môžu byť kontrolované zo strany Poskytovateľa a sú súčasťou následných monitorovacích správ (NMS) odovzdávaných v pravidelných intervaloch, čo vyplýva z podmienok Zmluvy o nenávratný finančný príspevok (Zmluvy o NFP).

Máte kopu otázok, na ktoré potrebujete erudované odpovede od skúsených odborníkov z oblasti realizácie projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov? Využite grantové poradenstvo formou prípravy následnej monitorovacej správy priamo s našimi GrantExpertmi.
V rámci uvedenej služby Vám poskytneme:

  • Zoznam príloh a podkladov k vypracovaniu a odovzdaniu NMS
  • Po poskytnutí údajov od klienta vypracovanie draftu NMS v systéme ITMS2014+
  • Prípadne zapracovanie pripomienok
  • Vypracovanie finálnej verzie NMS v systéme ITMS2014+

Ako to celé prebieha?

Po objednaní a zaplatení služby Vás budeme kontaktovať a zistíme Vaše potreby a dohodneme presný postup spracovania NMS. Následne v závislosti od Vašej požiadavky pre Vás vyberieme najvhodnejšieho konzultanta, ktorý Vás v dohodnutom čase bude telefonicky /alebo inou vhodnou formou/ kontaktovať a zodpovie všetky Vaše otázky. V prípade záujmu sa s Vami vieme aj osobne stretnúť v našich priestoroch na Záhradníckej 72 v Bratislave.

Koľko stojí uvedená služba?

  • Cena za vypracovanie následnej monitorovacej správy je 250,- EUR.
  • Pre objednanie prípravy následnej monitorovacej správy vyplňte objednávkový formulár a expert vás bude obratom kontaktovať.
Oboznámil som sa a súhlasím s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov*