Moje ITMS projekty – informácie o vašich projektoch na dlani

Podali ste niekoľko projektov cez ITMS? Sú tieto dáta ťažko uchopiteľné a strácate v nich prehľad?

Ponúkame vám interaktívne vizualizácie všetkých informácií o vašich projektoch v podobe tabuliek a grafov na jednom mieste. Nájdete v nich komplexné údaje o vašich predložených žiadostiach o NFP, o dĺžke schvaľovacieho procesu, prehľad monitorovacích termínov a iné.

Spracovaním dát z ITMS vám vizualizujeme napríklad tieto informácie:

  • celkový zoznam žiadostí o NFP spolu s ich popisom
  • stav žiadostí (schválené/ v hodnotení/ zamietnuté)
  • časovú os a priemernú dĺžku schvaľovacieho procesu
  • zoznam prebiehajúcich projektov
  • celkové výdavky podľa stavu žiadosti
  • prehľad plnenia ukazovateľov projektov spolu s monitorovacími termínmi
  • čerpanie rozpočtu podľa projektov

Komu služba najviac pomôže?

Služba Moje ITMS projekty ponúka manažérsky prehľad všetkých informácií o vašich projektoch na jednom mieste, zjednodušuje sledovanie jednotlivých monitorovacích termínov a pod.

Prehľady projektov z ITMS sú primárne určené projektovým manažérom, starostom, primátorom ktorí ho môžu využiť na priebežné sledovanie stavu jednotlivých projektov v ITMS 2014+, ako analytický vstup pre vyhodnocovanie rozvojových stratégií.

Služba môže byť využívaná na pravidelný súhrnný reporting, nie lne predstaviteľmi samosprávy, ale aj podnikateľskými subjektmi ako podporný nástroj pre rozhodovanie v oblasti predkladania a implementácie projektov EŠIF.

Koľko stojí uvedená služba?

  • Službu ponúkame vo forme predplatného na jeden rok.
  • Výstupy sa pravidelne aktualizujú na základe dát z ITMS.
  • Poskytovanie služby po dobu jedného roka stojí 490,- EUR