Chcete mať istotu, že máte kvalitne vypracovanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok?

V aktuálnom programovom období 2014 – 2020 má Slovensko k dispozícii sumu vo výške takmer 15 mld. eur z eurofondov.

Chcete si zvýšiť Vašu šancu na získanie grantu pre váš projekt?

Vypracujeme vám nezávislú diagnostiku vášho projektu:

  •     skontrolujeme vám projektovú dokumentáciu v akejkoľvek fáze realizácie,
  •     overíme oprávnenosť žiadateľa, aktivít a výdavkov,
  •     upozorníme vás na kritické miesta,
  •     v prípade nedostatkov vám poskytneme odporúčania.