Tvoríme projekty - kreatívny priemysel v BSK

Vyfabrikujte si žiadosť o grant v novej projektovej Fabrike a podporte kreatívny priemysel v Bratislavskom kraji.

Fabrika sa rozbieha už 6. júna 2017.

Projektové žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre váš mikro, malý alebo stredný podnik tu napíšete pod vedením skúsených konzultantov. Práve vďaka kvalitne napísanému projektu zvýšite svoju šancu na získanie grantu pre tvorbu nového alebo inovovaného výrobku/služby alebo realizáciu inovácie výrobného procesu. Z Operačného programu Výskum a inovácie môžete podporiť projekty zamerané na počítačové programovanie (okrem tvorby hier), architektonické činnosti, reklamné agentúry a špecializované dizajnérske činnosti

 

►Čo je projektová Fabrika?

Fabrika je intenzívny program určený pre žiadateľov o dotácie, ktorí si plánujú napísať projekt svojpomocne. Na rozdiel od bežných školení, účastníci programu dostávajú individuálnu spätnú väzbu na svoj projekt vo viacerých kolách a po úspešnom zvládnutí programu odchádzajú s hotovou projektovou žiadosťou.

 

►Čo presne získaš počas programu?

Fabrika je rozdelená do 4 worshopov a 2 individuálnych mentoringových sedení.

 

Z Fabriky si odnesieš:

  • pripravený rozpočet a finančnú analýzu
  • hotovú projektovú žiadosť
  • celkové know-how ako postupovať

 

Pre lepšiu predstavu o tom, ako to vo Fabrike funguje si môžete prečítať o skúsenostiach účastníka, ktorý si vybral Fabriku pre napísanie svojho projektu v rámci inej výzvy.

 

Viac informácií o výzve na podporu kreatívneho priemyslu

 

Ako sa prihlásiť?

Do Fabriky sa môžeš prihlásiť veľmi jednoducho:

  • Zisti viac o výzve pre kultúrny priemysel v Bratislavskom kraji a o podmienkach zapojenia sa
  • Nezáväzne sa prihlás a do správy nám popíš svoj projektový zámer
  • Obratom ti zašleme podrobný formulár na overenie oprávnenosti tvojho zámeru
  • Po zaslaní vyplneného formuláru na overenie oprávnenosti a akceptovaní našej ponuky ti zašleme návrh zmluvy

 

Aké sú podmienky účasti?

Zaujal ťa náš mentoringový program? Chceš sa dozvedieť viac o podmienkach účasti v ňom? Prihlás sa a my overíme či ty a tvoj projekt sa môžete zapojiť do grantu.
Účasť na workshopoch a mentoringoch projektovej fabriky má hodnotu 500 EUR. Suma je splatná po podpise zmluvy s možnosťou storna po prvom workshope. Výška storno poplatku je 50 %. Po vydaní rozhodnutia o úspešnosti projektu platíte odmenu vo výške 3 % zo získaného grantu.

 


Mentori, s ktorými budeš fabrikovať svoj projekt

Lenka Chovancová Ťupeková
Lenka už takmer desať rokov pomáha podnikateľom nastaviť pre biznis tie správne ciele a získať tých správnych investorov. Je certifikovaným projektovým manažérom podľa IPMA štandardov. Pre vaše projekty vyhodnotí investičné zámery a projektové riziká. Vypracuje atraktívne biznis plány a pripraví finančné analýzy pre vaše projekty financované z fondov EÚ alebo iných externých zdrojov. Lenka je dynamický človek, za každých okolností ochotný vyvinúť maximálne úsilie k dosiahnutiu vašich cieľov. Pozitívnym myslením vytvára perfektne fungujúce pracovné prostredie.
Maroš Janovič
Maroš je súčasťou tímu grantového poradenstva, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z projektového manažmentu. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty zamerané na občiansku infraštruktúru a vybavenosť, životné prostredie, kultúru, elektronizáciu služieb pre územné samosprávy a inovatívne technológie pre malé a stredné podniky. Jeho individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta priniesol výborné výsledky v získavaní podpory zo štrukturálnych fondov.  
Tamás Szőke
Ako strojca myšlienky a spoluzakladateľ portálu GrantExpert sa Tamás venuje tak trochu všetkému - od vymýšľania nových služieb a funkcionalít cez výber expertov až po osobné konzultácie s klientmi. Je realista, a verí tomu že eurofondy na slovensku sa dajú zreformovať iba prostredníctvom výrazných inovácií zo súkromného sektora. Je presvedčený, že projekt GrantExpert je práve tým riešením, ktoré zjednoduší prácu grantovej komunity a bude slúžiť ako katalyzátor pre zlepšenie trhového prostredia v grantovom poradenstve.  
Dátum Začiatok Miesto Cena Stav
6. jún. 2017 09:30 Bratislava Školenie skončilo
* Ceny sú uvedené vrátane DPH