Pracovné raňajky ku grantovým výzvam

Pracovné raňajky pripravujeme pravidelne k zaujímavým grantovým výzvam.
Získate základné informácie o aktuálnych grantových výzvach – podporované oblasti, žiadatelia, aktivity, výška nenávratného finančného príspevku.

Na záver raňajok sa na prípadových štúdiách dozviete, ako pripraviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP)  a ako implementovať schválené projekty.

Zastavte sa na pracovné raňajky. Overte si, či je daný grant skutočne vhodný pre váš projektový zámer a inšpirujte sa skúsenosťami ostatných žiadateľov o eurofondy.

Workshop: Od nápadu k projektu

Preveďte svoj nápad z myšlienky do úspešného a realizovateľného projektu. Na workshope si vypracujete logickú maticu a získate praktické rady od expertov.

GranTalks: Top dotácie na rok 2020 – školy

Tentoraz sa porozprávame o dotačných a grantových možnostiach pre kultúru a kreatívne odvetvia.

GranTalks: najnovšie výzvy pod lupou

Podpora kultúry, turizmu, športu, voľnočasových aktivít, revitalizácia pamiatok…. ale eurofondy to nejsou, jasný pane. Vyššie územné celky poskytujú financie pre široké spektrum oblastí a žiadateľov.

Pracovné raňajky: 1,2,3 Granty

Zistite viac o výzve podporujúcej projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít a inovačných opatrení.

Ako na úspešnú realizáciu schválených KKP projektov

Schválili vám už KKP projekt z minulej výzvy? Máme pre vás školenie ako na úspešnú realizáciu projektov…

Pracovné raňajky: Podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Využite plánovaný grant na obstaranie technológií, náradia, softvéru, podporu marketingu…

Pracovné raňajky: Energetické audity a zatepľovanie pre malé a stredné podniky

Využite aktuálne vyhlásený grant na energetické audity, zatepľovanie, výmenu okien, výmenu či rekonštrukciu zdroja tepla…

Workshop: Aktuálne dotácie EÚ v Žiline

7. septembra sme v Žiline predstavili pripravované eurofondy a granty na podporu nákupu technológií, výskumu, vývoja a nových myšlienok v rámci výroby, na zlepšenie energetickej efektívnosti, alebo na vzdelávanie zamestnancov.

Pracovné raňajky: Podpora inovácií v malých a stredných podnikoch

Využite aktuálne vyhlásený grant na založenie novej prevádzkarne, diverzifikáciu výroby, alebo zásadnú zmenu celkového výrobného procesu.

Workshop: Aktuálne dotácie EÚ v Banskej Bystrici

Využite pripravované eurofondy a granty na podporu výskumu, vývoja a nových myšlienok v rámci výroby, na zlepšenie energetickej efektívnosti, alebo na vzdelávanie zamestnancov.