Reporty

Rozšírte si prehľad o eurofondoch. V reportoch nájdete čerpanie eurofondov na Slovensku podľa sídla, rady ako úspešne čerpať eurofondy, prípadové štúdie úspešných uchádzačov o granty a výsledky prieskumov, v ktorých sa dozviete napríklad ako na realizáciu eurofondových projektov. Pravidelne tu nájdete aj ďalšie zaujímavé fakty, analýzy a štatistiky.

Granty na podporu energetickej efektívnosti v podnikoch

Ako sa pripraviť na žiadosť o dotácie na podporu energetickej efektívnosti v podnikoch ? Konkrétne môžete čoskoro žiadať o dotácie na energetické audity a realizáciu energeticky efektívnych opatrení v malých a stredných podnikoch. Pripravili sme pre Vás z
Viac informácií

eBook: Grant pre kreatívcov

Stačia iba tri jednoduché kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť grant pre kreatívny priemysel v Bratislavskom kraji   1. Môže právna forma vašej spoločnosti žiadať o grant? Grant pre kreatívny priemysel v Bratislavskom kraji je zameraný na finančnú
Viac informácií

Ako na profil experta?

Zvažujete registráciu na GrantExpert.sk ako expert? 1. krokom po registrácii je atraktívne vyplnený profil experta Podľa neho sa vaši potenciálni klienti rozhodujú, či osloviť vás alebo vašu konkurenciu. V tomto ebooku nájdete tipy, ako si pripraviť váš p
Viac informácií

Grant na rozvoj podnikov

Stačia iba dva jednoduché kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť aktuálny grant pre podnikateľov: 1. Môže právna forma Vašej spoločnosti žiadať o grant? Grant je zameraný na finančnú podporu malých a stredných podnikov. V eBooku si overíte, či spĺňat
Viac informácií

Grant na rozvoj startupov

Stačia iba dva jednoduché kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť aktuálny grant pre startupy: 1. Môže právna forma Vašej spoločnosti žiadať o grant? Grant je zameraný na finančnú podporu malých a stredných podnikov. V eBooku si overíte, či spĺňate tú
Viac informácií

Analýza úspešnosti slovenských organizácií v Horizont 2020

Najväčší výskumný program v rámci Európskej únie Horizont 2020 podporuje zapojenie malých a stredných podnikov do výskumu a umiestnenie výsledkov projektov na trh. Slovenské firmy, univerzity, výskumné organizácie a verejné inštitúcie sa zapájajú do schém
Viac informácií

Kto využije KKP výzvy?

Grant určený pre kultúrny a kreatívny priemysel bol uzatvorený 11. apríla 2017. Momentálne je vyhlásený aktuálny grant určený iba pre kreatívny priemysel v Bratislavskom kraji. Stačia iba tri jednoduché kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť grant pr
Viac informácií

Case study: Výzva Technológie

Konkurencie schopná firma drží krok s technológiami Zrealizovať nápad na zmenu zabehnutých postupov je výzva. Inovácia môže byť finančne náročná, ale nie nemožná! Prečítajte si, ako potravinárska spoločnosť realizovala projekt nákupu nových technológií v
Viac informácií

Ako rozmýšlať nad projektovým zámerom?

Ako rozmýšľať nad projektovým zámerom pri príprave žiadosti o granty EÚ na technologické inovácie v podnikoch? 1. Spĺňajú vaše plánované aktivity podmienky oprávnenosti? Grant EÚ určený na podporu rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle
Viac informácií

Čerpanie eurofondov podľa sídla k 31. 05. 2016

Pri pohľade na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ z hľadiska sídla subjektov v kraji resp. okrese vidíme, že najviac prostriedkov bolo zazmluvnených aj vyčerpaných v Bratislavskom samosprávnom kraji , konkrétne v hlavnom meste Bratislava. Treba brať do úva
Viac informácií

Case study: Príklad žiadateľa o granty

Grant určený pre kultúrny a kreatívny priemysel bol uzatvorený 11. apríla 2017. Momentálne je vyhlásený aktuálny grant určený iba pre kreatívny priemysel v Bratislavskom kraji. Pozrite si, či spĺňate podmienky grantu. Tento ebook už preto nie ja aktuálny.
Viac informácií

Čerpanie eurofondov podľa sídla

Pri pohľade na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ z hľadiska sídla v kraji resp. okrese vidíme, že najviac prostriedkov sa zazmluvnilo aj vyčerpalo v Bratislavskom kraji, konkrétne v hlavnom meste Bratislava. Treba brať do úvahy ale fakt, že sa jedná o roz
Viac informácií

Úspešnosť čerpania eurofondov univerzitami na Slovensku

V tomto článku ponúkame hlbší pohľad na prijímateľov eurofondov – univerzity a vysoké školy na Slovensku, pričom sme zostavili rebríček úspešnosti univerzít a vysokých škôl z hľadiska čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v období 2007
Viac informácií

Prečo povedali svoje áno externému projektovému manažmentu

Hlavné závery kvantitatívneho prieskumu na služby externého projektového manažmentu Prieskum bol realizovaný s cieľom zistenia objektívnej spätnej väzby prijímateľov nenávratného finančného príspevku v programovom období 2007 – 2013 na služby externého pr
Viac informácií

Eurofondy ako nástroj, nie ako cieľ

Rady ako na to, alebo čo sme sa naučili z predchádzajúceho programového obdobia Dostupnosť externých nenávratných finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ predstavuje pre mnohých podnikateľov a firmy veľké lákadlo, ako prísť k väčšej sume finančných
Viac informácií

Analýza úspešnosti čerpania eurofondov

Programové obdobie 2007 – 2013 sa už aj s dočerpávaním zdrojov schýlilo ku koncu. Zverejňované dáta ohľadom čerpaní štrukturálnych fondov EÚ umožňujú pozrieť sa na toto programové obdobie z viacerých hľadísk. Zobrali sme teda databázu prijímateľov štruktu
Viac informácií

Úspešnosť čerpania eurofondov miest a obcí

V článku Analýza úspešnosti čerpania eurofondov sme vám poskytli základné prehľady o čerpaní zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ za programové obdobie 2007 – 2013 . Vyplynulo z nich okrem iného aj to, že najvyšší počet projektov spomedzi všetkých právnych
Viac informácií