Reporty

Rozšírte si prehľad o eurofondoch. V reportoch nájdete čerpanie eurofondov na Slovensku podľa sídla, rady ako úspešne čerpať eurofondy, prípadové štúdie úspešných uchádzačov o granty a výsledky prieskumov, v ktorých sa dozviete napríklad ako na realizáciu eurofondových projektov. Pravidelne tu nájdete aj ďalšie zaujímavé fakty, analýzy a štatistiky.

Grant na rozvoj podnikov

Stačia iba dva jednoduché kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť aktuálny grant pre podnikateľov: 1. Môže právna forma Vašej spoločnosti žiadať o grant? Grant je zameraný na finančnú podporu malých a stredných podnikov. V eBooku si overíte, či spĺňat
Viac informácií

Grant na rozvoj startupov

Stačia iba dva jednoduché kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť aktuálny grant pre startupy: 1. Môže právna forma Vašej spoločnosti žiadať o grant? Grant je zameraný na finančnú podporu malých a stredných podnikov. V eBooku si overíte, či spĺňate tú
Viac informácií

Analýza úspešnosti slovenských organizácií v Horizont 2020

Najväčší výskumný program v rámci Európskej únie Horizont 2020 podporuje zapojenie malých a stredných podnikov do výskumu a umiestnenie výsledkov projektov na trh. Slovenské firmy, univerzity, výskumné organizácie a verejné inštitúcie sa zapájajú do schém
Viac informácií

Kto využije KKP výzvy?

Stačia iba tri jednoduché kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť granty pre kultúrny a kreatívny priemysel: 1. Môže právna forma Vašej spoločnosti žiadať o grant? Grant pre kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) je zameraný na finančnú podporu malých a
Viac informácií

Case study: Výzva Technológie

Konkurencie schopná firma drží krok s technológiami Zrealizovať nápad na zmenu zabehnutých postupov je výzva. Inovácia môže byť finančne náročná, ale nie nemožná! Prečítajte si, ako potravinárska spoločnosť realizovala projekt nákupu nových technológií v
Viac informácií

Ako rozmýšlať nad projektovým zámerom?

Ako rozmýšľať nad projektovým zámerom pri príprave žiadosti o granty EÚ na technologické inovácie v podnikoch? 1. Spĺňajú vaše plánované aktivity podmienky oprávnenosti? Grant EÚ určený na podporu rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle
Viac informácií

Čerpanie eurofondov podľa sídla k 31. 05. 2016

Pri pohľade na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ z hľadiska sídla subjektov v kraji resp. okrese vidíme, že najviac prostriedkov bolo zazmluvnených aj vyčerpaných v Bratislavskom samosprávnom kraji , konkrétne v hlavnom meste Bratislava. Treba brať do úva
Viac informácií

Case study: Príklad žiadateľa o granty

Ako sa pripraviť na žiadosť o grant určený pre kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) ? Pripravili sme pre Vás vzorový príklad na čo konkrétne, a ako, sa dá grant využiť. Po prečítaní tohto eBooku Vám bude jasnejšie: ako rozmýšľať pri príprave žiadosti o gr
Viac informácií

Čerpanie eurofondov podľa sídla

Pri pohľade na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ z hľadiska sídla v kraji resp. okrese vidíme, že najviac prostriedkov sa zazmluvnilo aj vyčerpalo v Bratislavskom kraji, konkrétne v hlavnom meste Bratislava. Treba brať do úvahy ale fakt, že sa jedná o roz
Viac informácií

Úspešnosť čerpania eurofondov univerzitami na Slovensku

V tomto článku ponúkame hlbší pohľad na prijímateľov eurofondov – univerzity a vysoké školy na Slovensku, pričom sme zostavili rebríček úspešnosti univerzít a vysokých škôl z hľadiska čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v období 2007
Viac informácií

Prečo povedali svoje áno externému projektovému manažmentu

Hlavné závery kvantitatívneho prieskumu na služby externého projektového manažmentu Prieskum bol realizovaný s cieľom zistenia objektívnej spätnej väzby prijímateľov nenávratného finančného príspevku v programovom období 2007 – 2013 na služby externého pr
Viac informácií

Eurofondy ako nástroj, nie ako cieľ

Rady ako na to, alebo čo sme sa naučili z predchádzajúceho programového obdobia Dostupnosť externých nenávratných finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ predstavuje pre mnohých podnikateľov a firmy veľké lákadlo, ako prísť k väčšej sume finančných
Viac informácií

Analýza úspešnosti čerpania eurofondov

Programové obdobie 2007 – 2013 sa už aj s dočerpávaním zdrojov schýlilo ku koncu. Zverejňované dáta ohľadom čerpaní štrukturálnych fondov EÚ umožňujú pozrieť sa na toto programové obdobie z viacerých hľadísk. Zobrali sme teda databázu prijímateľov štruktu
Viac informácií

Úspešnosť čerpania eurofondov miest a obcí

V článku Analýza úspešnosti čerpania eurofondov sme vám poskytli základné prehľady o čerpaní zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ za programové obdobie 2007 – 2013 . Vyplynulo z nich okrem iného aj to, že najvyšší počet projektov spomedzi všetkých právnych
Viac informácií