Registrácia

Vyberte, prosím, Váš typ registrácie

Som záujemca o granty

Grant Expert Vám zdarma prináša

  • notifikácie o aktuálnych výzvach
  • posúdenie oprávnenosti Vášho projektového zámeru
  • detailné vyhľadávanie v rámci dotačných programov
  • výber vhodného experta na základe jeho skúseností a referencií
  • dodania služby s garanciou postupného uvoľňovania finančných prostriedkov
Stať sa klientom

Som Grant Expert

Grant Expert Vám prináša

  • prístup k overeným projektovým zámerom klientov
  • inovatívne prostredie pre rozšírenie svojej expertnej činnosti
  • garanciu vyplatenia odmeny
  • jasné pravidlá pre dodávku Vašich služieb
Stať sa Expertom