Pracovné raňajky: Digitálny výskum a inovácie

Téma pracovných raňajok

Pripravili sme pre vás pracovné raňajky venujúce sa výzve na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v odvetviach Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

Žiadať o grant môžete ak ste mikro, malý, stredný, či veľký podnik fungujúci minimálne 3 roky. Zároveň musíte mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním odvetvia, v ktorom projekt chcete realizovať, a to najneskôr 1 rok pred predložením žiadosti o grant.

 Ako žiadateľ musíte pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel alebo v jednom z odvetví s funkčnými väzbami na hlavné odvetvie.

Medzi hlavné odvetvia Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel patria:

  • výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  • počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
  • informačné služby
  • ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

Zoznam hlavných odvetví spolu s funkčnými väzbami nájdete tu.

 

Kedy, kde, čo, za koľko

Raňajky pre vás chystáme:

  • vo štvrtok 17. mája
  • trvanie 10:00 – 12:00 hod.
  • v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

Vstupné: 29 €

Dozviete sa:

  • všetky dôležité informácie o výzve na podporu digitálneho výskumu a inovácií
  • štatistiky z predošlých výziev a úspešnosti uchádzačov
  • poučenia z predchádzajúcich výziev – na čo si dávať pozor

Viac informácií o grante >>

TIP: Školenie už nie je dostupné? Uistite sa, že je grant pre vás vhodný a zistite čo vás čaká  pri príprave žiadosti, počas konzultácie s GrantExpertom.