Audiovizuálny fond poskytuje finančné prostriedky autorom slovenských audiovizuálnych diel a výrobcom slovenských audiovizuálnych diel, osobám na obnovu a rozvoj technologickej základne určenej na výrobu a šírenie audiovizuálnych diel, na uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí v oblasti audiovizuálnej kultúry, na šírenie a prezentáciu audiovizuálnych diel.
Fond tiež poskytuje štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike.

Audiovizuálny fond finančne podporuje:

 • vývoj, tvorbu a produkciu slovenských audiovizuálnych diel vrátane európskych koprodukcií
 • distribúciu, propagáciu a marketingovú podporu audiovizuálnych diel
 • prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí
 • digitalizáciu kín a technologický rozvoj v audiovízii
 • filmové festivaly a prehliadky
 • výskum a vydávanie odbornej literatúry
 • vzdelávanie, worshopy a tréningy pre profesionálov v audiovízii

Formy podpory:

 • dotácie
 • štipendiá
 • pôžičky

Zdroje fondu:

Základom zdrojov fondu je spojenie verejných financií (štátny rozpočet) a príspevkov od neštátnych subjektov, ktoré vo svojom podnikaní používajú audiovizuálne diela:

 • verejnoprávna televízia (5 % z príjmov za reklamu a telenákup),
 • súkromné televízie (2% z príjmov za reklamu a telenákup),
 • prevádzkovatelia kín (0,03 eur za každú predanú vstupenku),
 • distribútori audiovizuálnych diel (1% z príjmov za distribúciu audiovizuálnych diel okrem príjmov z kín),
 • prevádzkovatelia retransmisie (1% z príjmov za poskytovanie retransmisie).

Platí pritom zásada, že príspevok štátu nesmie byť nižší, ako celková suma príspevkov od neštátnych subjektov.

Hlavné ciele:

 • trvalo udržateľný rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku
 • stabilné finančné zdroje a efektívna administratíva
 • transparentnosť a odbornosť v poskytovaní podpory

Pre zobrazenie grantov z Audiovizuálneho fondu kliknite sem.

Viac o výzvach v jednotlivých programoch Audiovizuálneho fondu nájdete na: