Open Data ITMS2014+

ITMS je portál, cez ktorý sa spravuje celá alokácia pre programové obdobie 2014-2020, čiže 15 miliárd €. Okrem toho, že plní účel nástroja na evidenciu, implementáciu a monitorovanie projektov obsahuje aj modul otvorených dát. Tu sa zbierajú všetky podstatné informácie o výzvach, projektoch, dodávateľoch, faktúrach, či aktuálne hodnoty ešte nevyčerpaných financií v grantoch. Sú v nich ukryté mnohé cenné informácie a my vám pomôžeme s ich odkrývaním.

Naším cieľom je, aby ste na konci dňa mali jasnú predstavu o fungovaní otvorených dát ITMS 2014+ a ich využití vo vašej organizácii.

Nie ste IT-čkár a pojmy ako JSON alebo API vám nič nehovoria? Nevadí. Toto školenie je určené aj pre ľudí bez IT-zázemia. Všetko vám vysvetlíme a pomôžeme vám zorientovať sa.

Naučíme vás:

  • Čo sú otvorené dáta ITMS
  • Ako funguje API otvorených dát ITMS a aké tabuľky a údaje je možné z neho získať
  • Ako sa zorientovať v získaných tabuľkách a informáciách
  • Ako sa pripojiť na API otvorených dát ITMS
  • Vo voľne dostupnom nástroji Microsoft PowerBI Desktop vám ukážeme ako vizualizovať získané dáta
  • Naučíme vás vyskladať si vlastné prehľady, nedostupné ani vo webovom rozhraní ITMS

Kedy a kde?

 

 

Po absolvovaní školenia budete vedieť vytvoriť napríklad aj takýto dátový výstup

Načítanie výstupu môže chvíľku trvať.

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk