Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.

4 lekcie | 36 minút | začiatočník

Kurz vás prevedie cyklom prípravy a riadenia projektu od myšlienky, cez plánovanie, realizáciu, až po ukončenie projektu. Pripraví vás na realizáciu projektových aktivít v rámci vašej organizácie, alebo aj cez žiadosť o externé financovanie.

Naučíte sa projektové riadenie cez vlastný projektový zámer, vytvoríte si maticu logického rámca, naučíte sa kto sú zúčastnené strany a čo všetko sa musí stať, aby ste mohli začať projekt realizovať. Cez štruktúru aktivít si naplánujete, čo bude potrebné urobiť a v akom poradí, aby ste dosiahli stavené ciele. Čo všetko vás bude vaša plánovaná činnosť stáť si naplánujete v rozpočte. Netreba zabudnúť na riziká, ktoré existujú stále a ktoré je potrebné riadiť. Ukončením aktivít projekt nekončí, čo všetko je spojené s koncom projektu sa dozviete v poslednej časti.

V rámci tohto kurzu sa naučíte

  • Porozumieť základným pojmom projektového riadenia
  • Zorientovať sa v analytických metódach a spôsoboch plánovania
  • Ako si vytvoriť maticu logického rámca a jej následné využitie v projekte
  • Naplánovať aktivity projektu a priradiť k nim potrebné zdroje
  • Zrealizovať a ukončiť projekt s vyhodnotením jeho efektivity

Pre koho je kurz určený

Pre jednotlivcov – laickú verejnosť z verejného, súkromného a neziskového sektora so záujmom o zlepšenie zručností v oblasti riadenia projektov.

Kvalifikačné predpoklady

Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce skúsenosti s projektovým riadením, avšak pre vstup do kurzu je potrebné mať nápad vhodný na realizáciu prostredníctvom projektu, a všeobecné porozumenie a pochopenie princípov riadenia.

Obsah kurzu

  • Lekcia 1 – Úvod do projektového riadenia
  • Lekcia 2 – Plánovanie projektu
  • Lekcia 3 – Realizácia projektu
  • Lekcia 4 – Ukončenie projektu

Cena kurzu

Ponúkame vám dve verzie kurzu:

Od nápadu k projektu
vrátane konzultácie*

119 € teraz len 59,50 €

4 lekcie | 14 tém | 4 hodiny

Od nápadu k projektu
bez konzultácie

79 € teraz len 39,50 €

4 lekcie | 14 tém | 4 hodiny

*konzultácia s našim konzultantom k matici logického rámca vášho projektového zámeru, ktorú v rámci kurzu vytvoríte.

Lektor

Ľubomír Billý

Konzultant

lubomir.billy@centire.com

100% online
Začnite okamžite a učte sa vlastným tempom.

Video lekcie
Učte sa prostredníctvom krátkych videí.

Certifikát
Získajte certifikát o absolvovaní kurzu.

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk