Spoločné projekty výrobných firiem a inovátorov môžu získať grant z projektu OpenMaker

Výrobné firmy môžu získať inovatívne nápady a riešenia pre svoj biznis zadarmo. Talentovaní inovátori môžu v spolupráci realizovať vlastný inovačný projekt a nájsť nových klientov zo Slovenska i zahraničia.

Spolupráca oboch strán je jedným z hlavných cieľov medzinárodného projektu OpenMaker, ktorý je podporený z najväčšieho výskumného a inovačného programu EÚ s názvom Horizont 2020.

Samotný projekt OpenMaker rozvíja myšlienku otvorených inovácií vo výrobe. „Jeho cieľom je spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov  v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov. Päť inovačných projektov môže navyše získať podporu po 20 000 eur,“ informoval Ľubomír Billý zo spoločnosti Centire s.r.o., ktorá je partnerom projektu.

Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách - na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Jednou z hlavných aktivít projektu OpenMaker na Slovensku je spustenie akcelerátora projektov. Jeho cieľom je uľahčiť nadviazanie kontaktov, ktoré sa môžu premeniť na úspešnú spoluprácu. „Otvorenie OpenMaker akcelerátora, naplánované na 1. júna, bude spojené s prednáškou hosťujúceho profesora na University of Sheffield, pána Indyho Johara. Tento spolutvorca inovatívnych projektov OpenDesk či WikiHouse predstaví možnosti, benefity a budúcnosť otvorenej výroby v rámci otvorenia OpenMaker programu na Slovensku,“ informoval ďalej Ľubomír Billý zo spoločnosti Centire.

V rámci projektu budú realizované nasledovné aktivity:

  • jún 2017 – október 2018: Organizovanie workshopov a stretnutí
  • jún 2017 – október 2017: Konzultácie k inovačným projektom pre súťaž o cenu
  • september 2017 – október 2017: Súťaž o cenu pre inovačné projekty
  • november 2017 – september 2018: Realizácia inovačných projektov
  • jún 2017 – október 2018: Konzultácie k inovačným projektom všeobecne

O projekte OpenMaker sa dozviete viac na: www.centire.com/sk/projekty/open-maker

Viac o rečníkovi - profil Indyho Johara