Podpora startupov a zabehnutých podnikov

Je tu príležitosť podporiť váš startup alebo zabehnutý podnik. Ministerstvo Hospodárstva SR vyhlásilo dňa 22. novembra 2016 dve výzvy na podporu mikro, malých a stredných podnikov.   

Predmetné výzvy sú určené  na uvedenie nového alebo inovovaného výrobku/služby na trh alebo realizáciu inovácie výrobného procesu.

Prostredníctvom výziev môžete financovať:

 • nákup dlhodobého hmotného majetku (napr. nákup nových výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb)
 • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania
 • marketing uvedenia vášho produktu na trh
 • zvyšovanie zručností a kompetencií priamo súvisiacich s produkciou  nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.)

 

1. Výzva na podporu startupov

Oprávnení žiadatelia: mikro, malé a stredné podniky podnikajúce kratšie ako 3 roky.

Naviac oproti vyššie spomenutým aktivitám môžete ešte podporiť:

 • vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov
 • mzdové výdavky na novovytvorené pracovné miesta súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu

Výška a intenzita pomoci:

 • intenzita pomoci max. 75 %
 • výška príspevku od 30 000 do 200 000 €

Viac info v našich krátkych videách:

viac info o výzve

 

2. Výzva na rozvoj zabehnutých podnikov

Oprávnení žiadatelia: mikro, malé a stredné podniky podnikajúce minimálne 3 roky.

Výška a intenzita pomoci:

 • intenzita pomoci max. 65 %
 • výška príspevku od 50 000 do 200 000 €

Viac info v našich krátkych videách:

viac info o výzve

 

Ako sa na to pripraviť?

 • Pripravte si grantovú žiadosť sami v projektovej Fabrike. Je to intenzívny mesačný program určený pre žiadateľov o dotácie z eurofondov pre podnikateľov, ktorí si plánujú napísať žiadosť svojpomocne. Na rozdiel od bežných školení, účastníci programu dostávajú individuálnu spätnú väzbu na svoj projekt vo viacerých kolách a po úspešnom zvládnutí programu odchádzajú s hotovou grantovou žiadosťou. Viac informácií o fabrike

 • Ak preferujete konzultáciu, na ktorej sa expert bude venovať len Vám a Vášmu projektu objednajte si ju tu: Konzultácia s GrantExpertom.

 • A takisto si môžete dať vypracovať žiadosť o eurofondy online na našom portáli Grant Expert. Registrácia je zdarma. Presvedčte sa sami, že žiadať o eurofondy sa dá jednoducho a rýchlo: vypracovanie projektu.