Na portáli GrantExpert pribudol Dunajský nadnárodný program

V rámci kontinuálneho rozširovania grantových zdrojov financovania pribudol na portáli GrantExpert.sk do sekcie Cezhraničné programy nový Dunajský nadnárodný program.

Jeho cieľom je presadzovať ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť dunajského regiónu. Jeho účastníkmi je 14 krajín, na ktoré sa vzťahuje aj Stratégia EÚ pre dunajský región. 

Oprávnenými príjímateľmi zdrojov sú miestne, regionálne a národné verejné orgány, ako aj  medzinárodné organizácie a súkromné organizácie, vrátane súkromných podnikov z krajín EÚ (obchodné komory, obchodné zväzy, odbory, mimovládne organizácie a súkromní podnikatelia).

V rámci projektu je aktuálne vyhlásená výzva, z ktorej možno čerpať prostriedky v celkovom objeme 59,9 milióna eur.

Projekty v rámci tejto výzvy je možné predkladať v termíne od 9. mája do 6. júna 2017.

TIP: 

  • Žiadosť o eurofondy online na našom portáli Grant Expert. Registrácia je zdarma. Presvedčte sa sami, že žiadať o eurofondy sa dá jednoducho a rýchlo: vypracovanie projektu
  • Ak preferujete konzultáciu, na ktorej sa expert bude venovať len Vám a Vášmu projektu objednajte si ju tu: Konzultácia s GrantExpertom