Kreatívny priemysel sa dočkal podpory aj v Bratislavskom samosprávnom kraji

Špecifickej podpory konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu sa dočkal už aj Bratislavský samosprávny kraj.

Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zverejnilo na konci apríla Ministerstvo hospodárstva SR.

Hlavným predmetom podpory je nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, alebo pri inovácii produkčného procesu.

Grant je však obmedzený iba na nasledovné štyri činnosti:

  • Počítačové programovanie - okrem tvorby počítačových hier
  • Architektonické činnosti
  • Reklamné agentúry
  • Špecializované dizajnérske činnosti 

Preverte si, či spĺňate základné podmienky grantu v ebooku zdarma

Špecifické kritéria pre hodnotenie projektov

Posudzovať sa bude cena pracovného miesta, potenciál tvorby pridanej hodnoty, či inovačný potenciál projektu. Do hodnotenia však vstupuje aj oprávnenosť výdavkov na projekt, finančná situácia žiadateľa, či príspevok projektu k plneniu cieľov Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.

Preto odporúčame odovzdať čo najkvalitnejší projekt

Ako sa na to pripraviť?

  • Pripravte si grantovú žiadosť sami v projektovej Fabrike. Je to intenzívny program určený pre žiadateľov o dotácie z eurofondov pre podnikateľov, ktorí si plánujú napísať žiadosť svojpomocne. Na rozdiel od bežných školení, účastníci programu dostávajú individuálnu spätnú väzbu na svoj projekt vo viacerých kolách a po úspešnom zvládnutí programu odchádzajú s hotovou grantovou žiadosťou. Aktuálna Fabrika sa začína už 6. júna 2017.

TIP: Skúsenosti účastníkov s projektovou Fabrikou

  • Ak preferujete konzultáciu, na ktorej sa expert bude venovať len Vám a Vášmu projektu objednajte si ju tu: Konzultácia s GrantExpertom.
     

  • Takisto si môžete dať vypracovať žiadosť o eurofondy online na našom portáli Grant Expert. Registrácia je zdarma. Presvedčte sa sami, že žiadať o eurofondy sa dá jednoducho a rýchlo: vypracovanie projektu.

Niet času nazvyš

Na podporu kreatívneho priemyslu  v Bratislavskom samosprávnom kraji sú vyčlenené len 4 milióny eur (minimálna výška 20 tis. € a maximálna 200 tis. €).

Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je 31. júla 2017.