Novinky

Tu nájdete aktuálne informácie o výzvach a dianí v grantovom svete. Sledujte naše novinky. Prinášajú vám príležitosti pre realizáciu vašich projektov.

Žiadatelia o granty nad 100 tisíc eur musia splniť novú podmienku

BRATISLAVA 26. marca - Žiadatelia o nenávratné finančné príspevky u európskych štrukturálnych a investičných fondov musia splniť novú podmienku, vyplývajúcu zo zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len register). Podľa tohto zákona, ktorý n
Viac informácií

Posun termínu na stavbu rekonštrukciu škôlok

BRATISLAVA 21. marca - Žiadatelia, ktorí majú záujem predložiť žiadosti o príspevok na rozširovanie, rekonštrukciu a stavbu nových materských škôl, dostanú na ich prípravu viac času. Vo výzve Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl boli posunuté t
Viac informácií

Na protipovodňové opatrenia je k dispozícii 290 miliónov eur

BRATISLAVA 21. marca - Obce, vyššie územné celky, ako aj ich rozpočtové a príspevkové organizácie môžu získať na protipovodňové opatrenia až 290 mil. €. Peniaze sú vyčlenené z Operačného programu Kvalita životného prostredia.  O príspevok na preventívne o
Viac informácií

Záujemcovia o granty už sa školia v ďalšej projektovej Fabrike

BRATISLAVA 16. marca - Mentoringový program „projektová Fabrika“ , ktorého cieľom je napísanie projektových žiadostí na podporu zabehnutých podnikov a startupov, odštartoval vo štvrtok v Bratislave. Záujemcovia sa pod vedením skúsených lektorov zo spoločn
Viac informácií

Operačné programy Kvalita životného prostredia a Výskum a Inovácie sú aktualizované

BRATISLAVA 15. marca - Gestori dvoch dôležitých operačných programov upravili harmonogram vyhlasovania výziev. Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo druhú aktualizáciu harmonog
Viac informácií

Na portáli GrantExpert pribudli dva grantové programy

BRATISLAVA 13. marca - Od marca pribudli na portáli dva nové grantové programy, z ktorých môžete získať dotácie na špecifické činnosti. Prvým z nich je program Ministersva kultúry SR Obnovme si svoj dom . Prostredníctvom tohto programu sú podporované menš
Viac informácií

Podniky budú môcť získať na inovácie až 200 miliónov eur

BRATISLAVA 28. februára - Ministerstvo hospodárstva tento rok otvorí ďalší grant, zameraný na podporu rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách. Na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoj
Viac informácií

Skúsenosti účastníkov s projektovou Fabrikou

Pán Roman Hatala sa zúčastnil našej projektovej Fabriky na písanie projektov pre kultúrny a kreatívny priemysel. Jeho činnosť je zameraná na výrobu krojov a odevov s ľudovými prvkami. Aby v nej mohol pokračovať, rozhododol sa realizovať projekt „Výroba a
Viac informácií

Na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu pôjde o takmer 18 mil. eur viac

BRATISLAVA 27. februára - Ministerstvo kultúry zverejnilo informáciu, že v rámci grantu na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) bude z prostriedkov EÚ vyčlenených až 67,8 milióna eur . To je takmer o 18 mil. eur viac, ako pôvodne plánovaná sum
Viac informácií

Rozhovor s expertom o projektových skúsenostiach

Expert na písanie grantových výziev Ľubomír Čulko sa poradenstvom pri písaní žiadostí o granty a implementáciou projektov zaoberá od roku 2010. K spolupráci s GrantExpert.sk sa dostal prostredníctvom inzerátu na pracovnom portáli. Po úspešnej registrácii
Viac informácií

Uzávierka výzvy na podporu kultúrneho a kreatívneho sektora sa posúva

BRATISLAVA 13. februára - Trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných bude predĺžené. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry SR. Dátum uzavretia bude posunutý z 28. fe
Viac informácií

Uzávierka prvého kola výzvy na podporu malých a stredných podnikov sa posúva

BRATISLAVA 10. februára - Ministerstvo hospodárstva SR posunulo termín uzávierky prvého kola na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného príspevku pre malé a stredné podniky. Pôvodný termín uzávierky sa mení z 15. februára na 3. marca 2017 . Minis
Viac informácií

Malé a stredné podniky môžu získať grant na inovácie aj marketing

BRATISLAVA, 27. januára - Už 3. marca 2017 sa končí prvé kolo výzvy na podporu malých a stredných podnikov . Prostredníctvom dvoch grantov je možné získať financie na inovácie vo výrobe alebo na marketingovú podporu uvedenia nových a inovovaných výrobkov
Viac informácií

11 nových grantových výziev v hodnote 299 mil. €

V priebehu decembra 2016 bolo vyhlásených 11 grantových výziev. Medzi nimi boli napríklad výzvy určené pre nasledujúce účely: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných ško
Viac informácií

Krásne Vianoce praje tím portálu Grantexpert.sk

ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI :) v apríli 2016 sme rozbehli portál GrantExpert.sk. V priebehu roka sme otvorili nové školenia aj mentoringové programy pre prípravu grantových žiadostí a podporili sme tak veľa zaujímavých projektov. Veríme, že aj vás posunul ten
Viac informácií

Cezhraničný program s Rakúskom vyhlásil výzvy na všetky podporované oblasti

V rámci cezhraničného programu Interreg s Rakúskom boli otvorené 4 výzvy pokrývajúce všetky špecifické ciele programu. Celková finančná alokácia výziev dokopy je 71 339 118 EUR . Projekty môžu byť realizované na území Bratislavského alebo Trnavského samos
Viac informácií

projektová Fabrika na plné obrátky

Bránami našej projektovej Fabriky prešli prví „fabrikanti“ odhodlaní pustiť sa do prípravy svojho projektu. Našou víziou je pomôcť čo najviac zmysluplným projektom získať podporu z výzvy pre kultúrny a kreatívny priemysel.  A to tak, aby fabrikanti mali s
Viac informácií

Podpora startupov a zabehnutých podnikov

Je tu príležitosť podporiť váš startup alebo zabehnutý podnik . Ministerstvo Hospodárstva SR vyhlásilo dňa 22. novembra 2016 dve výzvy na podporu mikro, malých a stredných podnikov.    Predmetné výzvy sú určené  na uvedenie nového alebo inovovaného výrobk
Viac informácií

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 31. októbra 2016 vyhlásilo 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia , Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ic
Viac informácií

17.10. vyšla výzva na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Teraz môžete začať žiadať o granty pre kultúrny a kreatívny priemysel. Ministerstvo kultúry SR práve vyhlásilo výzvu na podporu podnikania v tejto oblasti. Z výzvy môžete financovať projekty až do výšky 95 % a získať tak celkovo 50 000 - 200 000 EUR. Žiad
Viac informácií

Podpora inovácií a technologického transferu

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu orientovanú na zvýšenie technologickej úrovne v podnikoch so zameraním  na plnenie cieľov RIS3 SK.   Pomoc bude smerovaná na počiatočnú investíciu . Pod počiatočnou investíciou sa rozumie investícia do hmotných
Viac informácií

Eurofondové minimum

Chcete sa dozvedieť potrebné informácie o tom ako fungujú eurofondy?  Zo všetkých strán dostávate množstvo informácií o výzvach, operačných programoch, oprávnenosti atď., ale neviete sa v tom celkom zorientovať? Tak práve pre Vás je určené školenie Eurofo
Viac informácií

Podpora inovácií a technologického rastu

Na oficiálnom webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie bola zverejnená informácia o plánovanom vyhlásení výzvy na podporu inovácií a technologického transferu . Daný dokument predstavuje upravenú verziu výzvy s kódom OPVAI-MH/DP//1.2.2-01, ktor
Viac informácií

Zhodnocovanie odpadov a mechanicko-bilogická úprava zmesových komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plánuje v blízkom časovom horizonte vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z  Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), Špecifický cieľ 1.1.1 Zv
Viac informácií

Grant Expert portál najlepší start-up

Stali sme sa výhercami súťaže start-upov na podujatí Danube Financing Dialogue . Porotcovia vyhodnotili náš projekt Grant Expert za najlepší a udelili nám peňažnú výhru 2000 €, ktorou podporíme zlepšenie našich služieb pre vás. Ocenili inovatívnosť nápadu
Viac informácií

Staňte sa Grant Expertom

Vypracovali ste už pár úspešných projektov ? Ste skúsený projektový manažér ? Ak áno, hľadáme práve Vás. Už nemusíte riešiť dilemu čomu sa skôr venovať, či naháňať nových klientov alebo sa sústrediť na existujúce projekty. Vytvorili sme on-line trhovisko
Viac informácií

Podpora podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Túžite do podnikania vložiť aj Vaše kreatívne srdce ? Chcete preraziť s remeslom, na ktorom Vám záleží ? EÚ myslí aj na podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.   Už čoskoro tu bude príležitosť požiadať o eurofondy na handmade tvorbu, novú dielňu
Viac informácií

Aktualizácia Všeobecných obchodných podmienok

Dňa 13. apríla 2016 došlo k aktualizácii Všeobecných obchodných podmienok platformy Grant Expert. Do obchodných podmienok boli doplnené nové definície pojmov: UniCredit Bank, Osobné údaje užívateľa platformy poskytované UniCredit Bank a Cookies. Tu si môž
Viac informácií

Triedenie komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  dňa 21. marca 2016 vyhlásilo 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z  Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) , Špecifický cieľ 1.1.1  Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zamer
Viac informácií

Čistenie odpadových vôd, kanalizácie a zásobovanie pitnou vodou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  dňa 14. marca 2016 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z  Integrovaného regionálneho operačného programu , Špecifický cieľ 4.2.1  Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným z
Viac informácií

Zavlažovanie v poľnohospodárstve

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04. marca 2016 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z  Programu rozvoja vidieka, Podpatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť Zavlažovanie. Zdroj financovania: Európsky poľno
Viac informácií

Podpora podnikateľského sektora z OP VaI

Vo februári 2016 vyšli dve výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zamerané pre podporu podnikateľského sektora z Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI).   Priemyselné výskumno-vývojové centrá v oblastiach špecializácie RIS3
Viac informácií

Zvýšenie kapacít MŠ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  dňa 28. januára 2016 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z  Integrovaného regionálneho operačného programu , Špecifický cieľ 2.2.1  Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materský
Viac informácií

Energetická úspora verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  dňa 7. decembra 2015 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z  Operačného programu Kvalita životného prostredia , Špecifický cieľ 4.3.1  Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Zdr
Viac informácií

Vidiecky cestovný ruch - turizmus a agroturizmus

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na aktivity v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - turizmu a agroturizmu. Finančné príspevky budú poskytnuté z Programu rozvoja vid
Viac informácií

Hranica obstarávania cez EKS sa zvýši na 5 000 eur

Elektronický kontraktačný systém (EKS) majú povinnosť používať všetci verejní obstarávatelia, teda štát, VÚC, obce, ako aj osoby, ktoré síce nie sú v postavení verejného obstarávateľa, avšak boli im poskytnuté finančné zdroje verejného obstarávateľa vo vý
Viac informácií