Novinky

Tu nájdete aktuálne informácie o výzvach a dianí v grantovom svete. Sledujte naše novinky. Prinášajú vám príležitosti pre realizáciu vašich projektov.

Na podporu inovácií môžu firmy získať až 50 mil. €

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu inovácií v mikro-, malých a stredných podnikoch. Cieľom výzvy je podporiť investície firiem, ktoré chcú zaviesť inovácie produktov alebo procesov. Môže ísť aj o založenie novej prevádzkarne, diverzif
Viac informácií

Neziskovky žiadajú z eurofondov vyše 30 mil. €

Mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú občianskou spoločnosťou a bojom proti korupcii, podali hneď v prvom kole žiadosti o dotácie vo výške cez 30 miliónov eur. Tri eurofondové výzvy sú zamerané na zvyšovanie participácie verejnosti na správe vecí ver
Viac informácií

Výzvu na podporu kreatívneho priemyslu v BSK uzavrú

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR informovalo, že plánuje ukončením 2. hodnotiaceho kola výzvu na Podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom samosprávnom kraji uzavrieť. Dôvodom je očakávané v
Viac informácií

O dotácie na záhradné kompostéry je mimoriadny záujem, výzvu uzavrú

Vyhlasovateľ výzvy na obstaranie záhradných kompostérov  navýšil indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky 5 mil. € na 20 mil. € . Žiadosti však vysoko presiahli disponibilné zdroje.  "Vzhľadom na uvedenú skutočnosť u
Viac informácií

O eurofondy sa dá žiadať aj transparentne

Pri schvaľovaní žiadostí o prostriedky z eurofondov zohráva úlohu viacero faktorov. Medzi ne patrí pomer medzi celkovým žiadaným objemom prostriedkov a sumou, ktorá je na konkrétnu výzvu vyčlenená. „Ak je objem žiadostí výrazne vyšší, v prvom rade by mala
Viac informácií

Pozvánka na informačné semináre k programu Európa pre občanov

Organizácia Európsky kontaktný bod Slovensko pozýva záujemcov na informačné semináre k septembrovej uzávierke výziev programu Európa pre občanov. Semináre budú zamerané na programové opatrenia Družobné partnerstvá miest a Siete medzi mestami. Z opatrenia
Viac informácií

Výzvy na podporu startupov a existujúcich MSP zrejme 15. augusta uzavrú

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie informovalo, že plánuje výzvy Podpora nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov a Podpora existujúcich mikro-, malých a stredných podn
Viac informácií

Výzvy na podporu inovácií, výskumu a vývoja majú vyhlásiť v júli

Zrušené výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja ( OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05  a  OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06 ) by malo Ministerstvo hospodárstva SR opätovne vyhlásiť v júli tohto roka. Vyplýva to z aktualizov
Viac informácií

Prostriedky na zníženie energetickej náročnosti verejných budov sú vyčerpané

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznámila žiadateľom , že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výzvy zameranej na zníženie energetickej
Viac informácií

Podpora pre malé a stredné podniky sa zvýši o 15 miliónov €

Financie vyčlenené na podporu existujúcich aj začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov (MSP) v rámci Operačného programu Výskum a inovácie sa zvýšili o 15 miliónov €. Ako ďalej informovalo Ministerstvo hospodárstva SR, z dôvodu očakávaného vyčerpan
Viac informácií

Spoločné projekty výrobných firiem a inovátorov môžu získať grant z projektu OpenMaker

Výrobné firmy môžu získať inovatívne nápady a riešenia pre svoj biznis zadarmo. Talentovaní inovátori môžu v spolupráci realizovať vlastný inovačný projekt a nájsť nových klientov zo Slovenska i zahraničia. Spolupráca oboch strán je jedným z hlavných cieľ
Viac informácií

Na portáli GrantExpert pribudol Dunajský nadnárodný program

V rámci kontinuálneho rozširovania grantových zdrojov financovania pribudol na portáli GrantExpert.sk do sekcie Cezhraničné programy nový Dunajský nadnárodný program . Jeho cieľom je presadzovať ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť dunajského regiónu.
Viac informácií

Kreatívny priemysel sa dočkal podpory aj v Bratislavskom samosprávnom kraji

Špecifickej podpory konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu sa dočkal už aj Bratislavský samosprávny kraj. Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zverejnilo na konci apríla Ministerstvo hospod
Viac informácií

Výzvu na podporu inovácií a technologického transferu už uzavrú

Ministerstvo hospodárstva SR informovalo, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na podporu inovácií a technologického transferu plánuje ukončením 4. hodnotiaceho kola výzvu uzavrieť. Ako ďalej informoval rezort, t
Viac informácií

Výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja sú zrušené

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznámilo, že 5. mája 2017 zrušilo dve výzvy zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Dôvodom je potreba
Viac informácií

Uzávierka výzvy na podporu kultúrneho a kreatívneho sektora sa opäť posúva

BRATISLAVA 28. marca - Trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest sa bude opäť posúvať. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry SR. Dátum uzavretia bude posunutý
Viac informácií

Žiadatelia o granty nad 100 tisíc eur musia splniť novú podmienku

BRATISLAVA 26. marca - Žiadatelia o nenávratné finančné príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov musia splniť novú podmienku, vyplývajúcu zo zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len register). Podľa tohto zákona, ktorý n
Viac informácií

Posun termínu na stavbu rekonštrukciu škôlok

BRATISLAVA 21. marca - Žiadatelia, ktorí majú záujem predložiť žiadosti o príspevok na rozširovanie, rekonštrukciu a stavbu nových materských škôl, dostanú na ich prípravu viac času. Vo výzve Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl boli posunuté t
Viac informácií

Na protipovodňové opatrenia je k dispozícii 290 miliónov eur

BRATISLAVA 21. marca - Obce, vyššie územné celky, ako aj ich rozpočtové a príspevkové organizácie môžu získať na protipovodňové opatrenia až 290 mil. €. Peniaze sú vyčlenené z Operačného programu Kvalita životného prostredia.  O príspevok na preventívne o
Viac informácií

Záujemcovia o granty už sa školia v ďalšej projektovej Fabrike

BRATISLAVA 16. marca - Mentoringový program „projektová Fabrika“ , ktorého cieľom je napísanie projektových žiadostí na podporu zabehnutých podnikov a startupov, odštartoval vo štvrtok v Bratislave. Záujemcovia sa pod vedením skúsených lektorov zo spoločn
Viac informácií

Operačné programy Kvalita životného prostredia a Výskum a Inovácie sú aktualizované

BRATISLAVA 15. marca - Gestori dvoch dôležitých operačných programov upravili harmonogram vyhlasovania výziev. Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo druhú aktualizáciu harmonog
Viac informácií

Na portáli GrantExpert pribudli dva grantové programy

BRATISLAVA 13. marca - Od marca pribudli na portáli dva nové grantové programy, z ktorých môžete získať dotácie na špecifické činnosti. Prvým z nich je program Ministersva kultúry SR Obnovme si svoj dom . Prostredníctvom tohto programu sú podporované menš
Viac informácií

Podniky budú môcť získať na inovácie až 200 miliónov eur

BRATISLAVA 28. februára - Ministerstvo hospodárstva tento rok otvorí ďalší grant, zameraný na podporu rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách. Na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoj
Viac informácií

Skúsenosti účastníkov s projektovou Fabrikou

Pán Roman Hatala sa zúčastnil našej projektovej Fabriky na písanie projektov pre kultúrny a kreatívny priemysel. Jeho činnosť je zameraná na výrobu krojov a odevov s ľudovými prvkami. Aby v nej mohol pokračovať, rozhododol sa realizovať projekt „Výroba a
Viac informácií

Na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu pôjde o takmer 18 mil. eur viac

BRATISLAVA 27. februára - Ministerstvo kultúry zverejnilo informáciu, že v rámci grantu na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) bude z prostriedkov EÚ vyčlenených až 67,8 milióna eur . To je takmer o 18 mil. eur viac, ako pôvodne plánovaná sum
Viac informácií

Rozhovor s expertom o projektových skúsenostiach

Expert na písanie grantových výziev Ľubomír Čulko sa poradenstvom pri písaní žiadostí o granty a implementáciou projektov zaoberá od roku 2010. K spolupráci s GrantExpert.sk sa dostal prostredníctvom inzerátu na pracovnom portáli. Po úspešnej registrácii
Viac informácií

Uzávierka výzvy na podporu kultúrneho a kreatívneho sektora sa posúva

BRATISLAVA 13. februára - Trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných bude predĺžené. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry SR. Dátum uzavretia bude posunutý z 28. fe
Viac informácií

Uzávierka prvého kola výzvy na podporu malých a stredných podnikov sa posúva

BRATISLAVA 10. februára - Ministerstvo hospodárstva SR posunulo termín uzávierky prvého kola na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného príspevku pre malé a stredné podniky. Pôvodný termín uzávierky sa mení z 15. februára na 3. marca 2017 . Minis
Viac informácií

Malé a stredné podniky môžu získať grant na inovácie aj marketing

BRATISLAVA, 27. januára - Už 3. marca 2017 sa končí prvé kolo výzvy na podporu malých a stredných podnikov . Prostredníctvom dvoch grantov je možné získať financie na inovácie vo výrobe alebo na marketingovú podporu uvedenia nových a inovovaných výrobkov
Viac informácií

11 nových grantových výziev v hodnote 299 mil. €

V priebehu decembra 2016 bolo vyhlásených 11 grantových výziev. Medzi nimi boli napríklad výzvy určené pre nasledujúce účely: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných ško
Viac informácií

Krásne Vianoce praje tím portálu Grantexpert.sk

ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI :) v apríli 2016 sme rozbehli portál GrantExpert.sk. V priebehu roka sme otvorili nové školenia aj mentoringové programy pre prípravu grantových žiadostí a podporili sme tak veľa zaujímavých projektov. Veríme, že aj vás posunul ten
Viac informácií

Cezhraničný program s Rakúskom vyhlásil výzvy na všetky podporované oblasti

V rámci cezhraničného programu Interreg s Rakúskom boli otvorené 4 výzvy pokrývajúce všetky špecifické ciele programu. Celková finančná alokácia výziev dokopy je 71 339 118 EUR . Projekty môžu byť realizované na území Bratislavského alebo Trnavského samos
Viac informácií

projektová Fabrika na plné obrátky

Bránami našej projektovej Fabriky prešli prví „fabrikanti“ odhodlaní pustiť sa do prípravy svojho projektu. Našou víziou je pomôcť čo najviac zmysluplným projektom získať podporu z výzvy pre kultúrny a kreatívny priemysel.  A to tak, aby fabrikanti mali s
Viac informácií

Podpora startupov a zabehnutých podnikov

Je tu príležitosť podporiť váš startup alebo zabehnutý podnik . Ministerstvo Hospodárstva SR vyhlásilo dňa 22. novembra 2016 dve výzvy na podporu mikro, malých a stredných podnikov.    Predmetné výzvy sú určené  na uvedenie nového alebo inovovaného výrobk
Viac informácií

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 31. októbra 2016 vyhlásilo 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia , Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ic
Viac informácií

17.10. vyšla výzva na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Teraz môžete začať žiadať o granty pre kultúrny a kreatívny priemysel. Ministerstvo kultúry SR práve vyhlásilo výzvu na podporu podnikania v tejto oblasti. Z výzvy môžete financovať projekty až do výšky 95 % a získať tak celkovo 50 000 - 200 000 EUR. Žiad
Viac informácií

Podpora inovácií a technologického transferu

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu orientovanú na zvýšenie technologickej úrovne v podnikoch so zameraním  na plnenie cieľov RIS3 SK.   Pomoc bude smerovaná na počiatočnú investíciu . Pod počiatočnou investíciou sa rozumie investícia do hmotných
Viac informácií

Eurofondové minimum

Chcete sa dozvedieť potrebné informácie o tom ako fungujú eurofondy?  Zo všetkých strán dostávate množstvo informácií o výzvach, operačných programoch, oprávnenosti atď., ale neviete sa v tom celkom zorientovať? Tak práve pre Vás je určené školenie Eurofo
Viac informácií

Podpora inovácií a technologického rastu

Na oficiálnom webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie bola zverejnená informácia o plánovanom vyhlásení výzvy na podporu inovácií a technologického transferu . Daný dokument predstavuje upravenú verziu výzvy s kódom OPVAI-MH/DP//1.2.2-01, ktor
Viac informácií

Zhodnocovanie odpadov a mechanicko-bilogická úprava zmesových komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plánuje v blízkom časovom horizonte vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z  Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), Špecifický cieľ 1.1.1 Zv
Viac informácií

Grant Expert portál najlepší start-up

Stali sme sa výhercami súťaže start-upov na podujatí Danube Financing Dialogue . Porotcovia vyhodnotili náš projekt Grant Expert za najlepší a udelili nám peňažnú výhru 2000 €, ktorou podporíme zlepšenie našich služieb pre vás. Ocenili inovatívnosť nápadu
Viac informácií

Staňte sa Grant Expertom

Vypracovali ste už pár úspešných projektov ? Ste skúsený projektový manažér ? Ak áno, hľadáme práve Vás. Už nemusíte riešiť dilemu čomu sa skôr venovať, či naháňať nových klientov alebo sa sústrediť na existujúce projekty. Vytvorili sme on-line trhovisko
Viac informácií

Podpora podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Túžite do podnikania vložiť aj Vaše kreatívne srdce ? Chcete preraziť s remeslom, na ktorom Vám záleží ? EÚ myslí aj na podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.   Už čoskoro tu bude príležitosť požiadať o eurofondy na handmade tvorbu, novú dielňu
Viac informácií

Aktualizácia Všeobecných obchodných podmienok

Dňa 13. apríla 2016 došlo k aktualizácii Všeobecných obchodných podmienok platformy Grant Expert. Do obchodných podmienok boli doplnené nové definície pojmov: UniCredit Bank, Osobné údaje užívateľa platformy poskytované UniCredit Bank a Cookies. Tu si môž
Viac informácií

Triedenie komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  dňa 21. marca 2016 vyhlásilo 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z  Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) , Špecifický cieľ 1.1.1  Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zamer
Viac informácií

Čistenie odpadových vôd, kanalizácie a zásobovanie pitnou vodou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  dňa 14. marca 2016 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z  Integrovaného regionálneho operačného programu , Špecifický cieľ 4.2.1  Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným z
Viac informácií

Zavlažovanie v poľnohospodárstve

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04. marca 2016 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z  Programu rozvoja vidieka, Podpatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť Zavlažovanie. Zdroj financovania: Európsky poľno
Viac informácií

Podpora podnikateľského sektora z OP VaI

Vo februári 2016 vyšli dve výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zamerané pre podporu podnikateľského sektora z Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI).   Priemyselné výskumno-vývojové centrá v oblastiach špecializácie RIS3
Viac informácií

Zvýšenie kapacít MŠ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  dňa 28. januára 2016 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z  Integrovaného regionálneho operačného programu , Špecifický cieľ 2.2.1  Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materský
Viac informácií

Energetická úspora verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  dňa 7. decembra 2015 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z  Operačného programu Kvalita životného prostredia , Špecifický cieľ 4.3.1  Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Zdr
Viac informácií

Vidiecky cestovný ruch - turizmus a agroturizmus

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na aktivity v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - turizmu a agroturizmu. Finančné príspevky budú poskytnuté z Programu rozvoja vid
Viac informácií

Hranica obstarávania cez EKS sa zvýši na 5 000 eur

Elektronický kontraktačný systém (EKS) majú povinnosť používať všetci verejní obstarávatelia, teda štát, VÚC, obce, ako aj osoby, ktoré síce nie sú v postavení verejného obstarávateľa, avšak boli im poskytnuté finančné zdroje verejného obstarávateľa vo vý
Viac informácií