Nové stránky: Dotácie na kultúru a kreativitu

Portál GrantExpert dennodenne vylepšujeme. Pracovali sme na novej sekcii Dotácie na kultúru a kreativitu. V tejto oblasti pre vás sledujeme takmer stovku výziev. Zistite z akých dotačných zdrojov môžete podporiť vaše aktivity.

Nakoľko sa úspešný projekt nezaobíde bez informácií, podpore činností v rámci kultúry a kreatívnych odvetví budeme venovať aj naše najbližšie GranTalks. Odhaľte s nami cenné informácie, ktoré môžu rozvíjať vaše aktivity.

Máte inovatívny nápad a chcete ho preniesť do života? Ako štrukturovane pristupovať k tvorbe projektov s využitím praktickej logickej matice? Prihláste sa na Workshop Od nápadu k projektu.

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk