Návrh na programové obdobie 2021-2027

Programové obdobie 2014-2020 je v plnom prúde a projekty sa aktuálne realizujú. Čo bude po roku 2020? Európska komisia popri vyhodnocovaní vybraných projektov pripravuje aj štruktúru nového programového obdobia. Návrh na politiku pre programové obdobie 2021-2027 prezentuje  5 investičných priorít (z pôvodných 11 v programovom období 2014-2020) , v ktorých má Európska únia najlepšie predpoklady dosahovať stanovené výsledky. Do popredia sa dostáva klíma. Investície budú prerozdelené do týchto hlavných cieľov:

  • Inteligentnejšia Európa
  • Ekologickejšia bezuhlíková Európa
  • Prepojenejšia Európa
  • Sociálnejšia Európa
  • Európa, ktorá má bližšie ku občanom.

Čo zaujímavé  Európska komisia navrhuje?

V polovici nového programového obdobia má byť prehodnocovaná aktivita jednotlivých programov. Hodnotenie sa majú zameriavať na dosahovanie cieľov aj s väzbou na finančnú alokáciu. Čiže ak sa v rámci hodnotenia zmenia ciele, zmení sa aj objem financií určený na ich dosiahnutie.

Hlavným ukazovateľom pre prideľovanie financií regiónom ostáva HDP na obyvateľa, ale do hodnotenia pribudli aj nové kritériá vychádzajúce z aktuálnej situácie v Európe. Patrí medzi ne nezamestnanosť mladých, nízka úroveň vzdelania, prijímanie a integrácia migrantov. Posilnené budú aj investície do udržateľného rozvoja miest a dôraz na lokálne definované strategické ciele a aktivity.

Počet fondov sa pre nasledujúce programové obdobie zvýšil, ale všetkých  7 fondov sa má riadiť podľa jednotného súboru pravidiel. Pribudli Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), Fond pre riadenie hraníc a víza (BMVI) a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF). Pripravené je aj zjednodušenie pravidiel pri kombinácií rozličných fondov.

Podnikom a  podnikateľom, využívajúcim podporu EÚ, ponúka nový rámec menej byrokracie a jednoduchšie spôsoby nárokovania platieb vďaka zjednodušenému vykazovaniu nákladov. Posilnenie kontroly podmienok oprávnenosti zo strany sprostredkovateľského orgánu zníži administratívnu záťaž žiadateľa.

Máte chuť sa dozvedieť viac? Tu nájdete všetky dokumenty týkajúce sa danej témy: Programové obdobie 2021-2027

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk