fbpx

Na modernizáciu škôl v Bratislavskom kraji je vyčlenených až 40 miliónov

granty pre školyZákladné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji majú možnosť získať peniaze z eurofondov na rekonštrukciu či modernizáciu priestorov a ďalšie stavebno-technické úpravy. V rámci iniciatívy REACT-EU je na tieto účely z programu IROP k dispozícii až 40 miliónov eur. Peniaze by mali byť čiastočnou odpoveďou na dlhodobé problémy kapacít škôl v Bratislavskom regióne.

Kľúčovým cieľom výzvy je pomôcť riešiť nedostatok miest v základných školách. Školy môžu získať na jeden projekt až 3 milióny eur. Výzva sa v rámci podmienok sústredí na investície do SMART škôl, teda škôl, ktoré budú centrom vzdelávania, voľnočasových aktivít, kultúry a športu. Oprávnenými žiadateľmi sú obce ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy.

Podporené môžu byť tieto aktivity:

  • výstavba nových objektov
  • rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov
  • výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ
  • výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu ich kapacítách

Chceli by ste dostávať informácie o aktuálnych grantoch bezplatne?

Mám záujem

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk